Artykuły
  • Register
29 stycznia 2010 roku w Wołyńskim Obwodowym Centrum Zatrudnienia odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem był problem bezrobocia.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2010 roku liczba osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Wołyńskim Obwodowym Centrum Zatrudnienia wyniosła 12920, z czego większość stanowią kobiety (52,7 proc.). Podczas konferencji prasowej zwrócono także uwagę na dużą liczbę bezrobotnej młodzieży (46,5 proc.) i osób niepełnosprawnych. Jak powiedziała dyrektor centrum zatrudnienia Raisa Kuczmuk 50% młodych ludzi w wieku do 35 lat, którzy poszukują pracy, ma wyższe wykształcenie. Zdaniem dyrektora centrum przyczyną tego jest zbyt duża ilość studentów na tych kierunkach, gdzie realne zapotrzebowanie na absolwentów jest o wiele mniejsze.

Główną przyczyną takiej dużej liczby bezrobotnych jest kryzys ekonomiczny, którego skutki na Wołyniu są najbardziej odczuwalne w przemyśle samochodowym i górnictwie. Obecnie sytuacja stopniowo się stabilizuje: na przykład w Łuckiej Fabryce Samochodów już nie tylko nie zwalniają pracowników, ale liczba wolnych miejsc pracy sięga 80-100. Oczekuje się, że w obwodzie rozwiną się przemysł spożywczy i turystyka. Mimo to Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że wyjście Ukrainy z kryzysu potrwa 3 – 6 lat.

Na konferencji prasowej został omówiony również problem migracji zarobkowych. Według pani dyrektor centrum masowy wyjazd naszych rodaków do Polski, Włoch i Portugalii nie miał miejsca. Jej zdaniem przyczyną tego jest także  kryzys światowy. Oprócz tego na konferencji prasowej przedstawiono jeden z realizowanych przez centrum zatrudnienia projektów – program szkoleniowy dla kobiet «Rozpocznij i doskonal swój biznes» oraz podano informację o planowanym wizycie delegacji centrum w Polsce, w celu wymiany doświadczeń w sprawie polepszania sytuacji na rynku pracy.

Iryna IWANOWA