Artykuły
  • Register

Goscha_s

Droga, którą kroczymy w kierunku Kijowa z pewnością różni się od dawnej betonowej, po raz pierwszy wyłożonej w 1873 roku. Po obu jej stronach znajduje się Zahorynie – terytorium, które zawdzięcza swoją nazwę od rzeki Horyń. Jego centrum znajduje się 33 kilometry od Równego – w Hoszczy.

Pierwsza wzmianka o Hoszczy została wpisana w Kronikę Ipatijewską i pochodzi z 1152 roku. Dawne wyrazy słowiańskie „hostyty”, „hoszczu” i „pohost” jako zaludnione miejsce są znane jeszcze ze scytyjskich czasów i powiązane z nazwą jednego z szesnastu ośrodków rejonowych Róweńsczyzny – z Hoszczą. Wiadomo, że w północno-zachodniej części Ukrainy znajdowała się największa liczba umocnień, twierdz i zamków. Był zamek także i w Hoszczy – kamienny, ze wszystkich stron otoczono murami obronnymi. Powstał on pod koniec XIV wieku. Faktem nie bez znaczenia pozostaje również to, że miasteczko Hoszcza od zawsze było atrakcyjnym pod względem kształcenia. Tutaj można było wybierać szkołę wśród wielu istniejących : możliwe było wykształcenie ariańskie, socjańskie, katolickie i ortodoksyjne. Nawiasem mówiąc, w czasie rządów Reginy Sołomireckiej, córki jednego z pierwszych właścicieli Hoszczy Romana Hojskiego, został tam założony prawosławny klasztor i szkoła. Patronem szkoły był sam Petro Mohyła. W Hoszczy istniało także Kolegium jako filia Kolegium Kijowskiego. Kolegium to zamierzano w przyszłości przekształcić w Akademię, jednak pozostało to tylko w sferze planów.

sadyba-Walewsky

Blisko centrum historycznego Hoszczy znajduje się starożytna Cerkiew pod wezwaniem św. Michała z XVII wieku. Interesujące jest to, że według podobnych projektów budowano kiedyś cerkwie drewniane, a nie kamienne. Tak więc ta kamienna świątynia nie ma ostoi i posiada niezwykłą szerokość ścian – 2,3 m, a okna ołtarzowe przypominają o tradycjach gotyckich. Prawdziwą perełką Hoszczy jest park założony jeszcze na początku XVIII wieku. Fachowcy sugerują, że jest on założony według angielskich zasad planowania podstawowych i marginalnych alei. A botanicy cieszą się z tego, że mamy w Hoszczy unikatowe drzewo egzotyczne – Ginkgo. Te czterdziestometrowe drzewa swoim pochodzeniem sięgają czasów zębatych ptaków. Obecnie rośliny te, będące swoistymi „żywymi wykopaliskami” są uprawiane tylko w kilku zakątkach świata jako drzewa ozdobne, chociaż wydawały niegdyś duże, żółte owoce. Jeśli dokładniej poszukać, to w parku znajdziemy jesiony i kasztanowce o grubości pnia do dwóch metrów. Rośnie tutaj również rzadki gatunek dęba torfowiskowego o piramidalnej koronie, pochodzący z Ameryki Północnej. Tak więc park w Hoszczy nie tylko jest swoistym, niepowtarzalnym spektaklem, lecz również schroniskiem dla prawie 30 rzadkich gatunków roślin. W północnej części parku jest położony dom należący kiedyś do rodziny Walewskich. Budynek przetrwał ponad sto lat, jest dobrze zachowany, chociaż potrzebuje natychmiastowej naprawy, co zresztą dotyczy i innych zabytków architektonicznych.

sadyba-Walewskych

Kraina Zahorynia jest wspaniała o każdej porze roku, zwłaszcza kiedy nadchodzi wiosna i, kiedy - jak mówi legenda - zakochane w sobie Słucz i Horyń, niosą swoje topniejące śniegi gdzieś daleko za horyzont…

Tetiana KIJAK