Artykuły
  • Register

Wystawa17. marca bieżącego roku w Równem otwarto wystawę plakatu polskich artystów Solidarność. Miejscem ekspozycji jest Sala Wystawnicza Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy.

Wystawa ma na celu przybliżenie rówieńskiemu środowisku wiedzy na temat najnowszej historii Polski oraz zapoznanie z estetyką i sztuką plakatu polskiego, stojącego tak obecnie, jak dawniej, na najwyższym poziomie światowym. Każdy plakat to kawałek polskiej historii najnowszej, ujęty symbolicznie, niezwykle przemyślany, starannie dobrany tematycznie i genialnie przerzucony na kartkę papieru – powiedział na otwarciu wystawy konsul RP w Łucku Pan Krzysztof Sawicki. Sam podjął się próby oprowadzenia przybyłych gości – głównie miejscowej inteligencji i przedstawicieli środowisk twórczych, po sali wystawniczej, komentując i wyjaśniając konteksty historyczne i symbolikę poszczególnych plakatów.

Wystawa Solidarność gościła wcześniej już w kilku miastach Ukrainy, między innymi w Łucku.

jj

Konsu--i-dyrektor-centrum