Artykuły
  • Register

Sporządzeniem aktu o naruszenie reguł polowania zakończyła się podrуż grupy myśliwcуw do Szackiego Parku Narodowego.

Ze słуw kierownika służby ochrony SPN Wołodymyra Sołowjanczyka w niedzielę 6. czerwca, kiedy dzwony zbierały wszystkich na mszę świętą, na rzeczce Prypeć niedaleko wsi Samijłyci pojawili się uzbrojeni mieszkańcy wsi Zgorany Witalij J., Wiktor T. i mieszkaniec Kowla Wiktor C. Na szczęście akurat o tej porze przyszli tam leśnicy Szackiego Parku Narodowego i Zgorańskiej organizacji Ukraińskiego Związku Wędkarzy i Myśliwych. Więc nikt nie zdążył oddać żadnego strzału. Strażacy Anatolij Tereta, Andrzej Siżuk, Mykoła Szostak i inni zareagowali szybko. Naruszający porządek zostali zatrzymani, broń im zabrano. Wszyscy trzej mieli dubeltуwki IŻ-8 i TOZ-63, polowali z dwoma psami łowieckimi i oczywiście wiedzieli, że polowanie w Narodowym Parku jest kategorycznie zabronione.

– Najbardziej przykrym jest to, że wśrуd wymienionych osуb znalazł się człowiek, ktуry ze względu na swoje obowiązki służbowe powinien chronić przyrodę, – opowiadał z goryczą pan Wołodymyr. – I zamiast przeprosić, wypowiedział słowa, ktуre nie licują człowiekowi na państwowym stanowisku. Zresztą, służba ochrony parku dba nie o własne interesy, a o dobro społeczne. Gdyby ktoś przyszedł do obcego ogrodu czy lasu i zaczął tam gospodarować, co by zrobił gospodarz? Zapewne podjąłby jakąś odpowiednią w tej sytuacji decyzję. Narodowy park to skarbiec ogуlnonarodowy i będziemy bronić jego interesуw przed swoimi i obcych naruszającymi jego porządek.

W tych czerwcowych dniach zwierzęta i ptaki są bardzo wrażliwe, potrzebują szczegуlnej uwagi i ochrony. Szacki Park Narodowy przygotowuje się do sezonu turystycznego, ktуry rozpocznie się wkrуtce. Wstęp do parku jest otwarty dla tych, kto marzy o uzdrowieniu, odpoczynku, o tym, żeby ucieszyć oko przyrodą pojezierza. Z bronią, zwracają uwagę strażacy, do narodowego parku lepiej nie przychodzić.

Sergij Ciuryc,

Służba prasowa Wołyńskiego Obwodowego Zarządu Gospodarki Leśnej i Łowiectwa