Artykuły
  • Register

200840Smutne rozważania w Dniu Dziennikarza

Na Ukrainie i na całym świecie dziennikarstwo uważane jest za czwarty rodzaj władzy. Jednak nie zawsze mistrzowie pióra i mikrofonu czują się jak potężny organ, który może kontrolować ustawodawczy, wykonawczy i sądowniczy system polityczny. Wszystko zależy od formy rządów w danym kraju i od tego, na ile przestrzegane są w nim zasady demokracji.

Zadanie każdego dziennikarza, zarówno przedstawiciela najdroższego kanału telewizyjnego, jak i praktykanta gazety regionalnej, jest równie trudne – uczciwe i obiektywne naświetlenie problemu z każdej dziedziny życia społecznego. Jednak nie każdy potrafi taki cel urzeczywistnić. Brak wykształcenia nie jest dużym problemem, ponieważ da się go bardzo łatwo rozwiązać poprzez zdobywanie doświadczenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Problem pojawia się wtedy, kiedy dziennikarz celowo wprowadza odbiorcę w błąd, albo przedstawia informacje z punktu widzenia pewnej zainteresowanej osoby lub partii. to zjawiska, które ostatnio bardzo często pojawiają się w sferze dziennikarskiej. Po ostatnich wyborach prezydenckich bardzo prawdopodobne jest to, że takie nielubiane prez ukraińskich odbiorców zjawiska, jak zaangażowane dziennikarstwo, „czarny PR”, „dżynsa”, powrócą. Co raz częściej powstają konflikty pomiędzy władzami, a przedstawicielami mediów, zwłaszcza „1+1”, „STB”, lwowskiej gazety „Ekspres”, mediów internetowych „Ukraińska Prawda” itp. Dziennikarzom co raz częściej przypomina się o tym, że istnieją tematy zakazane, między innymi  budżety obecnych polityków, polityczno-gospodarcze uzgodnienia pomiędzy Ukrainą, a Rosją, obecność wojsk rosyjskich w ukraińskim Sewastopolu.

W takim wypadku każdy dziennikarz naszego państwa stoi przed wyborem: pokazać wszystko sumiennie, lub ulec nomenklaturze niektórych urzędników, którzy stronniczą informację dodatkowo materialnie nagrodzą. Powstaje pokusa: sprzedać się i ulec tylko jeden raz, a dalej mówić wyłącznie prawdę, zgodnie z sumieniem? Myślę, że po wprowadzeniu ludzi w błąd chociaż jeden raz, będziemy zdolni do powtórzenia takich manipulacji. Złoczyńca, który po udanym rabunku obiecuje sobie, że było to po raz ostatni, bardzo rzadko przestrzega tego postanowienia. Podobnie jest z dziennikarzem, który ten jeden raz skłamał w zakresie obowiązków zawodowych – będzie on ponownie wprowadzał ludzi w błąd. Za każdym następnym razem będzie mu to przychodziło co raz łatwiej i znajdzie setki powodów na swoje usprawiedliwienie przed społeczeństwem.

W ostatnich latach prestiż zawodu dziennikarza na Ukrainie wzrósł, o czym świadczy wielka liczba rekrutantów na studia dziennikarskie i opinia społeczna, która uważa, że jest to zawód bardzo potrzebny. Wzrósł też poziom odpowiedzialności przedstawicieli mediów, przecież wszyscy wiemy, że słowo potrafi wyleczyć, podnieść na duchu, zasiać nadzieję lub przeciwnie – jest zdolne do niszczenia, zagubienia, potępienia, spalenia. Broń, jaką w naszym globalizowanym świecie jest informacja, jest niezwykle niebezpieczna, a zadany przez nią cios może okazać się śmiertelny, albo goić się niezmiernie powoli.

Demokracja może istnieć tylko wtedy, kiedy środki społecznego przekazu są wolne i niezależne. Każdy urzędnik ponosi odpowiedzialność nie tylko przed sądem i władzami państwa, lecz także przed mediami, czyli przed całym narodem. To właśnie dziennikarze są odpowiedzialni za dostarczenie obywatelom możliwości poznania prawdy.

W Dniu Dziennikarza życzę swoim kolegom odwagi w godnym spełnianiu obowiązków zawodowych, żeby nie bali się otwarcie i szczerze przemawiać do narodu. Marzę również o tym, żeby każdy urzędnik i polityk naszego kraju wiedział, że wycelowane jest w niego słowo dziennikarza, który natychmiast pokazuje wszystkim, co uczyniła lub czego nie uczyniła osoba publiczna.

Wiktor JARUCZYK