Artykuły
  • Register

1397384 540519522704000 1555459892 oUroczyste obchody Święta Niepodległości Polski, które odbyły się w Łucku 7 listopada, w tym roku połączone były z jubileuszem dziesięciolecia działalności Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polski.

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polski oraz dziesięciolecia Konsulatu w Łucku odbyły się w Wołyńskim Akademickim Teatrze Dramatycznym im. T. Szewczenki. Zaczęły się one od wysłuchania hymnów Polski i Ukrainy.

Do zgromadzonych w teatrze przedstawicieli miejscowych władz, kościołów rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego, środowisk naukowych, biznesowych, kultury i mediów z Polski i z Ukrainy, Służby Granicznej, członków polskich organizacji przemówili Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Pan Henryk Litwin, pierwszy Konsul Generalny w Łucku pan Wojciech Gałązka, przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Borys Klimczuk oraz mer Łucka Mykoła Romaniuk.

1400808 540522039370415 797292285 o

Z okazji Święta Niepodległości Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Pan Henryk Litwin wręczył Adeli Baczyńskiej, Jadwidze Bobrowej, Zofii Dziubie, Emilii Twaryńskiej, Ninie Zełep nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyże Zesłańców Sybiru. Te Krzyże są wyrazem narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych na Syberię, do Kazachstanu i innych części ZSRR, więzionych w łagrach, obozach i miejscach zsyłek.

Henryk Litwin wręczył również honorowe odznaki «Zasłużony dla Kultury Polskiej» nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Odznaczeni zostali: Switłana Poluchowicz, Rusłana Porycka, Oleh Bakowskyj, Ihor Drozd, Leonid Kiczatyj, Petro Kraluk, Ołeksander Ostapiuk, Anatolij Parhomiuk, Ihor Pasicznyk, Wojciech Pestka, Wasyl Słapczuk.

W części muzycznej wieczoru kwartet «Opium String Quartet» wystąpił z autorskim spektaklem «Tango Therapy». Po koncercie odbyła się wystawa prac młodej polskiej artystki Olgi Tofil, która odtworzyła w formie rysunku obiekty architektoniczne starego Wołynia.

Nasz Konsulat Generalny na Ukrainie – tak mer Łucka Mykoła Romaniuk nazywa Konsulat w Łucku. Mer zaznaczył, że dzięki Konsulatowi w mieście aktywnie rozwija się współpraca międzynarodowa, są realizowane wspólne projekty, działają wspólne przedsiębiorstwa.

Uroczyste otwarcie Konsulatu Generalnego RP w Łucku odbyło się 12 września 2003 roku. Łucki Okręg Konsularny łączy obecnie obwody wołyński i rówieński, a od niedawna, także obwód tarnopolski.

Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy opowiadając o działalności Konsulatu zwróciła się do obecnych po ukraińsku.

1421272 540519556037330 563814679 o

– W ciągu tych 10 lat Konsulat starał się prowadzić aktywną działalność w wielu dziedzinach, m.in w zakresie popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego, polskiej historiografii, osiągnięć polskiej demokracji i gospodarki, nieustannego polsko-ukraińskiego dialogu, wymiany doświadczeń i pomysłów, – powiedziała Pani Konsul. – Oprócz tego my wykonujemy dużo funkcji, typowych dla placówek konsularnych – obsługa wizowa, pomoc miejscowym Polakom, opieka konsularna. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa bez otwartej pozycji miejscowych władz.

Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin zaznaczył, że na Ukrainie został otwarty w tym roku już ósmy konsulat – w Doniecku.

– Niełatwo jest ocenić 10-letnią działalność Konsulatu z perspektywy jednego dnia – uważa ambasador. – W każdym razie to na pewno jest już umocniony i trwały element naszej sieci konsularnej na Ukrainie. Obecność konsulatu zawsze bardzo silnie wspomaga wymianę międzyregionalną polsko-ukraińską, w istotny sposób wzmaga aktywność organizacji polskich. Liczę, że obecny skład konsulów będzie z bardzo wielkim sukcesem rozwijał tę działalność.

Z okazji jubileuszu na uroczystość przybyli wszyscy poprzedni konsulowe generalni, którzy pełnili w Łucku swoją misję: Wojciech Gałązka, Tomasz Janik i Marek Martinek.

Pierwszy Konsul Generalny w Łucku pan Wojciech Gałązka (2003-2007), wspominając swój pobyt na Wołyniu, zwrócił się do wszystkich po ukraińsku: «Kocham Łuck, kocham Wołyń». Zaznaczył także, że początek działalności placówki konsularnej nie był łatwy. Wspomniał, zwłaszcza o problemach z długą kolejką pod konsulatem. Ale dodał, że udało się zrobić wiele dobrych spraw, takich jak np. festiwal pogranicza poświęcony twórczości Igora Strawińskiego, który stał się cyklicznym wydarzeniem.

– Przebywając w Łucku starałem się pracować na rzecz dialogu pomiędzy nami, aby lepiej poznawać się nawzajem, aby przez rzekę Bug zostało zbudowanych jak najwięcej mostów – powiedział Tomasz Janik, Konsul Generalny w Łucku w latach 2007 – 2011. – Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że takimi istotnymi przedsięwzięciami były spotkania historyków, którzy mówili np. o tak ważnych wydarzeniach jak bitwa pod Beresteczkiem czy kampania Piłsudskiego i Petlury.

1465866 540521942703758 863398411 o

Marek Martinek, Konsul Generalny w Łucku w latach 2011 – 2012, powiedział, że swoje wspomnienia o pracy w Łucku selekcjonuje przez pryzmat ludzi, których tu poznał. Wspomniał o obchodach 3 maja w Zdołbunowie w 2012 roku. Ta akcja jego zdaniem sprzyjała przejściu na lokalne poziomy, pobudzeniu działalności miejscowej Polonii.

Zdaniem politologa Tarasa Litkowca, Łuck dzięki Konsulatowi został miastem dyplomatycznym, jest bliższy Europie, a zwłaszcza Polsce, wspomniał także o ułatwieniach wizowych dla mieszkańców Łucka, którzy nie muszą jechać po wizy do innych miast.

– To, że Konsulat Generalny RP znajduje się w Łucku, zwiększa przede wszystkim inwestycyjną atrakcyjność miasta, stwarza możliwości dla prowadzenia dialogu m.in. w zakresie kultury, współpracy transgranicznej – powiedział Petro Werzun, prezes organizacji pozarządowej «Fundacja Rozwoju Lokalnego».

Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki podkreślił, że Konsulat sprzyja rozwojowi procesów eurointegracyjnych na Wołyniu, wspiera także liczne projekty, w tym też Instytut Polski działający przy Uniwersytecie.

O wsparciu miejscowych Polaków przez Konsulat mówił Władysław Bagiński, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem. Natomiast Jarosław Górecki, dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka, który na uroczystościach był reprezentantem wojewody łódzkiego pani Jolanty Chełmińskiej, powiedział, że wielka rola Konsulatu polega na niwelowaniu granicy między Polakami i Ukraińcami.

Natalia DENYSIUK