Artykuły
  • Register

Still1023 00036Niech nasza droga będzie wspólna.

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.

Niech nasza miłość będzie potężna.

Niech nasza nadzieja będzie większa

od wszystkiego, co się tej nadziei

może sprzeciwiać.

Te słowa Wielkiego Człowieka, Papieża-Polaka Jana Pawła II, stały się swoistą „latarnią morską"dla licznie przybywających w dniach 19-20 października do Kijowa Polaków na zaproszenie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie z okazji XX-lecia Organizacji. Można było się nauczyć mapy Ukrainy z nazw miejscowości, w których polskie organizacje działają pod „batutą" Federacji. Nie zabrakło również i gości z Polski. Chociaż określenie „goście" nie za bardzo pasuje do tych, którzy są na Ukrainie od dawna uznani jako „sami swoi".

Still1023 00029

Uczucie jednej wielkiej Polskiej Rodziny towarzyszyło uczestnikom Obchodów Jubileuszu podczas Mszy św. w Kościele Katedralnym pw. św. Aleksandra. Piękna kijowska barokowa świątynia ledwo zmieściła w swoich murach zebranych. W uroczystej i podniosłej atmosferze, mszę celebrował ks.biskup pomocniczy Stanisław Szyrokoradiuk. Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie, Pan Henryk Litwin, podkreślił szczególną misję i rolę Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Pełniąc swoją kadencję Konsula Generalnego we Lwowie, był świadkiem narodzin Federacji i od początku „kibicował" jej rozwojowi. Pan Ambasador adresował bardzo ciepłe słowa do działaczy polonijnych i korpusu polskich konsuli na Ukrainie. Wyraził nadzieję, że dotychczasowy dorobek będzie spotęgowany i pomnożony o nowe formy działania, które sprostają wezwaniom czasu. Słowa uznania za mozolną pracę w budowaniu Organizacji od podstaw, zostały skierowane również i do Prezes Zarządu Federacji Pani Emilii Chmielowej.

Still1023 00031

Sala Młodego Teatru przy ulicy Proriznej była wypełniona „po brzegi". Obliczona na 375 miejsc z trudem zmieściła wszystkich uczestników. Otwierając uroczystą część Obchodów państwowymi hymnami Ukrainy i Polski, pani Prezes Emilia Chmielowa i pan profesor Władysław Strutyński, podkreślili symboliczność miejsca przeprowadzenia uroczystości. W tym budynku w przedwojennych czasach „Rozstrzelanego Odrodzenia" mieścił się Teatr Berezil pod przewodnictwem legendarnego ukraińskiego reżysera Łesia Kurbasa.

W jeden głos połączyli swoje słowa goście z Polski. Prezes Fudacji Pomoc Polakom na Wschodzie Olga Iwaniak i Hanka Gałązka z Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Grzegorz Biedroń, Andrzej Bulzak i Rafał Kocot, przedstawiciele delegacji samorządu województwa małopolskiego, Jan Sroka, przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W ciepłych wypowiedziach i gratulacjach zastępcy ambasadora RP na Ukrainie Pana Dariusza Górczyńskiego, Pana Konsula Rafała Wolskiego i Tadeusza Adama Pilata, prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, został ujęty prawie cały 20-letni dorobek Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Przedstawiciel Ministerstwa Kultury Ukrainy przeczytała list gratulacyjny od Ministra Kultury. Swoje gratulacje z okazji Jubileuszu przekazali Pan Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce i Prezydent Rady Żydów Ukrainy Pan Ilja Lewitas.

Still1023 00034

Za wybitne zasługi dla Polonii europejskiej, na ręce pani Prezes Emilii Chmielowej, został wręczony Medal Honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego symbolicznie podsumował działalność Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, a jednocześnie dodał optymizmu i nadziei na pomyślne rozwiązanie problemu Domu Polskiego we Lwowie.

Koncert Galowy pod mistrzowskim prowadzeniem muzykologa Pani Zofii Iwanowej, był formą doskonałą. Prawdziwą ucztę muzyczną „zaserwowała" i zebrała liczne brawa oczarowanych widzów, Narodowa Orkiestra Kameralna Kijowskie Soliści pod batutą młodego dyrygenta Jurija Lituna. Świetnie dobrany polsko-ukraiński repertuar, połączył nieśmiertelnego Mozarta i szopenowski smutek polskiej emigracji z lirycznym bezkresem Ukrainy i majestatem Karpat i Tatr.

Still1023 00037

W ciepłej i rodzinnej atmosferze przebiegało spotkanie w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie zabrakło życzeń i podziękowań, tematów i rozmów, zostały nawiązane nowe znajomości. Możemy śmiało stwierdzić, że poczęte 20 lat temu dzieło jednoczenia Polaków na Ukrainie, rozwinęło się i przybrało formę mocnego i zdrowego organizmu.

Zostaje nam tylko życzyć po staropolsku – STO LAT!

MW

P.S. W imieniu polskiej społeczności Wołynia, Monitor Wołyński składa serdeczne podziękowania za tytaniczną pracę włożoną w precyzyjną organizację obchodów Wszystkim Członkom Zarządu, a szczególnie dla Pań Teresy Dutkiewicz, Elżbiety Korowieckiej i Marii Siwko.