Artykuły
  • Register

awtomajdan 113 października 2012 roku Łuck dołączył do «Automajdanu».

W październiku 2012 roku «Automajdan» w ramach akcji «Obudźmy naród!» połączył wiele miast Ukrainy Zachodniej. 13 października jego uczestnicy przybyli do Łucka i na Placu Zamkowym, zorganizowali rajd.

W bieżącym roku Zgromadzenie Organizacji Pozarządowych Małego i Średniego Biznesu Ukrainy (Zgromadzenie OP MSB Ukrainy) jeszcze wiosną rozpoczęło przygotowania do wielostopniowego «Automajdanu-2012» pod hasłem «Obroń siebie i Ukrainę sam!». Samochody naszego «Automajdanu» wyruszały z pomocą przedsiębiorcom Siewierodoniecka i Ługańska, wspierały aktywistów społecznych w Kamionce Buskiej i założenie społeczności terytorialnych po całej Ukrainie.

awtomajdan 4

«Automajdan» stał się logiczną kontynuacją «Majdanu Podatkowego», który jesienią 2010 został zorganizowany przez Zgromadzenie OP MSB Ukrainy. «Majdan Podatkowy» zaczął się wtedy od dziesięciu namiotów pod Radą Najwyższą Ukrainy, a później przekształcił w ogólnokrajową akcję protestu. Wtedy w całym kraju protestowali ci, którzy pragnęli udowodnić władzom, że w naszym niezdrowym, z powodu nieufności kraju, obudzi się obywatelskie społeczeństwo.

Na początku 2011 roku zaczęliśmy przygotowania do organizacji pierwszego ogólnokrajowego «Automajdanu». Chcieliśmy przypomnieć władzom, że nie wykonały swoich zobowiązań w sprawie wspierania małego i średniego biznesu jako koniecznej przesłanki do rozwoju całej gospodarki krajowej.

awtomajdan 5

W tym czasie, w marcu 2011 roku, dwie stworzone przez nas kolumny samochodowe jednocześnie startowały z Ługańska i Lwowa i w pięć dni przejechały cały kraj. Zachodnie i wschodnie kolumny «Automajdanu», spotkały się 25 marca 2011 roku na Placu Europejskim w Kijowie, gdzie zorganizowały ogromny wiec przed Domem Ukraińskim.

Po zorganizowaniu pierwszego «Automajdanu» uświadomiliśmy sobie, że jest on objawem solidarności. Jest to również skuteczne narzędzie do tworzenia sieci samoobrony, współpracy i wzajemnej pomocy dla aktywnych i nieobojętnych ludzi naszego kraju. Szybko też uświadomiono sobie, że należy połączyć ruch przedsiębiorców z innymi środowiskami, takimi jak ruch studencki, organizacje «Czarnobylców», «Afgańczyków» i in.

Następujące wybory, według mnie, nie przyniosą istotnych zmian i ulepszeń w naszym kraju, dlatego na «Automajdan» czekają jeszcze tysiące kilometrów krajowego bezdroża i prac w sprawie budownictwa i wsparcia środowiska czynnych, nieobojętnych ludzi na Ukrainie.

Kostiantyn BAJCZUK

P.S. Autor jest członkiem Zgromadzenia Organizacji Pozarządowych MSB Ukrainy, inicjatorem i współorganizatorem «Automajdanu».