Artykuły
  • Register

Sarny_h

Miasto Sarny obwodu rówieńskiego jest to najważniejszy po Kowlu węzeł komunikacji na Polesiu Wołyńskim. Krzyżują się tu wielokierunkowe szlaki kolejowe i drogi samochodowe. Sarny, to centrum rzadko zwiedzanego zakątka naszego kraju.

Nazwa miasta pochodzi od nazwy zwierząt. Pierwszą wzmiankę o wiosce z taką nazwą znajdujemy w kronice z 1648 roku, chociaż te niezwykle piękne widoki międzyrzecza Słucza i Horynia wabiły osadników jeszcze w drugim tysiącleciu przed naszą erą, co potwierdzają znaleziska archeologiczne.

Ponad sto lat temu niedaleko wsi Sarny wybudowano drogę kolejową Łuniniec – Równe. Po kilku latach został wybudowany jeszcze jeden szlak kolejowy – Kowel – Kijów, co posłużyło rozwojowi miejscowości. W pobliżu stacji kolejowej szybko wyrosło nowe osiedle, które już w 1921 roku zamieszkiwało ponad sześć tysięcy osób. Wtedy Sarny zostały centrum powiatowym województwa poleskiego, a w 1939 roku uzyskały status miasta.

Obecnie w okolicach dworca kolejowego można znaleźć tylko pozostałości jako wspomnienia z ubiegłego wieku – kilka bogato zdobionych domków drewnianych w stylu rosyjskim. Na miejscu przedwojennych zabudowań wyrosły bloki i wielopiętrowe gmachy z cegły. Ale wciąż jest kilka godnych uwagi obiektów.  Miłośników dawnej kultury zainteresuje drewniana Cerkiew pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy z 1725 roku, która kiedyś należała do wsi Dorotycze, a teraz leży w granicach miasta. Ciekawym zabytkiem jest także modernistyczny kościół katolicki pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego z końca lat 30-tych ubiegłego wieku. Świątynia Pańska po prawie półwiecznym zapomnieniu otworzyła swe drzwi dla parafian w 1991 roku. Od tego czasu opiekują się nią Ojcowie Pallotyni.

Według spisu ludności z 2001 roku, ludność Sarn stanowi ponad 28 tysięcy mieszkańców. Wśród nich jest dużo wybitnych osób, z których miasto może być dumne. Jeden z nich to laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Hryhorij Szarpak (Charpak). Do 1939 roku rodzina Szarpaków mieszkała w Sarnach, chociaż przyszły wybitny fizyk urodził się w Dąbrowicy. Po stronie ojca rodzina utrzymywała sklep fabryczny na jednej z głównych ulic Sarn – Wesołej, obecnie nazwanej ulicą Zoji Kosmodemjańskiej. Jednak w 1931 roku Hryhorij z rodziną w poszukiwaniu lepszego życia przeprowadził się do Francji, gdzie osiągnął szczyty naukowe w dziedzinie fizyki.

Prawdopodobnie nie znajdzie się mieszkańca Sarn, który by nie znał nazwiska Borysa Szweda, urodzonego w Sarnach na początku ubiegłego wieku. Mimo tego, że był to utalentowany fryzjer, Borys Szwed został wpisany w dzieje regionu jako pisarz, który w powieści „Poleszucy” opisał nie przykrytą prawdę o życiu, bycie, zwyczajach i obrzędach tubylczego ludu Polesia – Poleszuków. Ziemska droga Borysa Szweda nie była długą, a jednak wydała dużo owoców. Jego życie skończyło się w marcu 1945 roku w pobliżu wsi Czerna Struga koło Warszawy. Więcej informacji o życiu i twórczości Borysa Szweda można znaleźć w Historyczno-Etnograficznym Muzeum miasta Sarny. A jaki byt prowadzili i poniekąd prowadzą nadal wspaniałomyślni i pracowici Poleszucy, można sprawdzić w skansenie obok muzeum.

Nieduże poleskie centrum rejonowe Sarny zasługuje na uwagę każdego wędrownika. Pisarz i podróżnik, Jarosław Gaszek, również zwiedził Sarny i być może właśnie to miasto zainspirowało niektóre z kolejnych opowieści o odważnym wojaku Szwejku…

Tetiana KIJAK