Artykuły
  • Register

902404 422071177926755 1701801238 oUkraina płonie w ogniu powstania. Może to głośno powiedziane, ale trwa największy protest ludowy w historii niepodległej Ukrainy. Zaczął się jako odpowiedź na rezygnację z podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, rozkwitł w odpowiedzi na okrutne rozpędzenie demonstrantów w Kijowie w noc na 30 listopada i rozlał się na całą Ukrainę po przyjęciu 16 stycznia tak zwanych «ustaw drakońskich».

 

Tak ochrzczono w mediach ustawy ograniczające prawo na pokojowe demonstracje i protesty, będące zagrożeniem dla wolności słowa i umożliwiające liczne naruszenia w sądownictwie.

 

65390 424257054374834 2086150542 nNiestety, Ukraińcy nie są przyzwyczajeni do studiowania przepisów prawnych, a przeciętny obywatel może nawet nie podejrzewać jak wiele zmieni się w jego życiu, jeśli te ustawy nie zostaną odwołane. Otóż, jeśli państwo ukraińskie zacznie działać według przepisów tej ustawy, pogrążymy się w orwellowskim kraju nadkontroli:

 

– zakazano ruch w kolumnie aut powyżej 5 pojazdów. Szósta osoba ryzykuje pozbawienie prawa jazdy i samochodu na 2 lata;

 

– zakazano prowadzenie działalności agencji informacyjnej bez rejestracji państwowej. Za przekroczenie – konfiskowanie sprzętu i produkcji + kara grzywny (Tu warto dodać, że zarejestrować się jako agencje informacyjne muszą wszystkie wydania internetowe, ponieważ według prawa ukraińskiego takie media nie istnieją. Wydania internetowe są obecnie rejestrowane jako prywatne przedsiębiorstwa. Na zmianę statusu mają dwa miesiące);

 

– naruszenie zasad organizacji pokojowych zgromadzeń – grozi do 10 dni aresztu;

 

– udział w masowych zebraniach w kasku, odzieży ochronnej, maskach, ubraniu podobnym do mundurów milicji lub wojskowych – do 10 dni aresztu;

 

– montaż namiotów, sceny, sprzętu nagłaśniającego bez zezwolenia milicji – do 15 dni aresztu;

 

– obraza sądu – 15 dni aresztu;

 

– niezastosowanie się do ograniczenia dostępu do Internetu – grzywna o wysokości 6800 hrywien;

 

– niezastosowanie się do «uzasadnionych żądań» funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa – grzywna ponad 2 000 hrywien;

 

– protokół o przekroczeniu administracyjnym nie musi być wręczony osobie, która popełniła przekroczenie (wystarczy dwóch «świadków»);

 

– wręczenie wezwania do organów śledczych potwierdzane będzie nie tylko przez własnoręczny podpis, ale też przez «wszelkie inne dowody»;

 

– blokowanie dostępu do mieszkań prywatnych – 6 lat pozbawienia wolności;

 

– pomówienie (artykuł wrócił do kodeksu karnego) – 2 lata pozbawienia wolności;

 

902404 422071177926755 1701801238 o– rozprzestrzenianie materiałów o ekstremistycznej zawartości – 3 lata pozbawienia wolności;

 

– masowe naruszenie porządku publicznego – 2 lata;

 

– zamieszki masowe – 10-15 lat pozbawienia wolności. Pod ten artykuł podpadają, m.in. niemal wszyscy uczestnicy Euromajdanu;

 

– zbieranie informacji o członkach milicyjnych oddziałów specjalnych, sędziach i innych funkcjonariuszach – 3 lata pozbawienia wolności;

 

– groźba policjantowi lub innemu funkcjonariuszowi pełniącemu służbę – 7 lat pozbawienia wolności;

 

– zbieranie i gromadzenie informacji o sędzi i członkach jego rodziny – 2 lata pozbawienia wolności;

 

– organizacje pozarządowe, które otrzymują środki z zagranicy (np. w postaci grantów) otrzymają status «agentów zagranicznych» i muszą się zarejestrować z uwzględnieniem tego statusu (nowa nazwa brzmi: «organizacja pozarządowa wykonująca funkcje agenta zagranicznego»). Tracą przy tym status organizacji niedochodowej, muszą spłacać podatki i składać miesięczne sprawozdania z działalności «agenckiej»;

 

– organizacje pozarządowe nie mogą prowadzić bardzo szeroko rozumianej «działalności ekstremistycznej», na przykład skierowanej na kontrolę i wpływ na decyzję władz miejscowych i centralnych;

 

– kościoły nie mogą prowadzić działalności, która może być uznana za ekstremistyczną;

 

– władze mogą podjąć decyzję o indywidualnym zakazie dostępu do Internetu;

 

– organizacje pozarządowe są uznawane za zaangażowane w działalność polityczną, jeśli usiłują wpływać na decyzje rządu lub innych organów władzy (na taką działalność i jej finansowanie należy otrzymać wcześniejszą zgodę państwa);

 

– osoba może być skazana (w tym na wieloletnie pozbawienie wolności) pod własną nieobecność w sądzie, zaocznie;

 

– odpowiedzialność za naruszenie przepisów ruchu drogowego, zarejestrowane przez automatyczne środki rejestracji, ponosi właściciel samochodu, mimo tego, że nie prowadził pojazdu w momencie przekroczenia;

 

– deputowany Rady Najwyższej może być pozbawiony immunitetu bez decyzji specjalnego komitetu parlamentarnego – na drodze głosowania w czasie sesji plenarnej Rady Najwyższej;

 

– «berkutowcy» (funkcjonariusze milicyjnego oddziału specjalnego) i osoby odpowiedzialne za wykroczenia służbowe w stosunku do protestujących są zwolnieni od odpowiedzialności.

 

Ta lista nie jest kompletna, ale wystarczająca, aby zrozumieć – na Ukrainie już jest dyktatura. Dyktatura ustanowiona przez gwałcące demokrację głosowanie rękami przez radnych, którzy nie mieli nowej ustawy do wglądu. Przez głosowanie nieregulaminowe i niepotwierdzone żadnym dowodem w postaci podpisów czy nagrania, na którym rzeczywiście jest 235 rzekomych głosów «za».

 

Nowe przepisy uprawniają do masowych aresztów i sfabrykowanych rozpraw sądowych podobnych do tych radzieckich – przecież można oskarżyć osobę znajdując dwóch dowolnych «świadków» i przeprowadzając rozprawę bez obecności «oskarżonego» – samo to wystarczy dla sprawiedliwego gniewu.

 

Mimo tego, że niektóre z tych przepisów niekoniecznie mogą prowadzić do dyktatury, a może nawet są spotykane w prawie europejskim, warto pamiętać o powszechnych nadużyciach w funkcjonowaniu milicji i sądów. Nie pozostaje wątpliwości: nowe ustawy będą narzędziem cenzury, kontroli i straszenia. A więc zadaniem społeczności światowej i ukraińskiej jest niedopuszczenie do wprowadzenia dyktatury.

 

Olena SEMENIUK

 

Niektóre ustawy uchwalone przez Radę Najwyższą Ukrainy 16 stycznia 2014 roku:

- Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян;

- Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України;

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів;

- Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження;

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі