Artykuły
  • Register

Czytelnicy „Monitora Wołyńskiego” i słuchacze ukraińsko-polskiego programu radiowego „Po obu stronach Bugu” obwodowej stacji radiowej wiedzą już o tym, że regularnie przeprowadzamy różne konkursy. W ciągu ostatnich trzech lat zorganizowaliśmy cztery kreatywne konkursy: „Polska naszym sąsiadem”, „Łuck – Lublin: siostrzane miasta”, „Juliusz Słowacki wieszczem Ukrainy” i „Fryderyk Chopin – kompozytor i pianista”. Te intelektualne zmagania wywołują prawdziwe zainteresowanie nie tylko w kręgu uczniów, lecz także wśród osób w podeszłym wieku.

Zwycięzcy są zawsze godnie uhonorowani przez jury. Otrzymują dyplomy, podziękowania, prezenty. Wyróżnienia są wręczane w Domu Medialnym Wołyńskiej Obwodowej Kampanii Radia i Telewizji.

Dziś podajemy nowe pytania konkursowe:

“Wołyń – Lubelszczyzna”.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach. Odpowiedzi można wysyłać na wszystkie pytania w całości lub przy każdym etapie odrębnie. Zwycięzcy zostaną wyróżnieni przez jury – w prezencie dostaną aparaty fotograficzne, odbiorniki radiowe, sprzęt elektroniczny, obrazy, nagrody książkowe. Główną nagrodą konkursu jest telewizor.

Pytania etapu I

1. W którym roku Wołyń po raz pierwszy zawarł przyjazne stosunki z województwem lubelskim? Kto podpisał tę umowę? Kiedy partnerskie kontakty zostały wznowione?

2. Kiedy na terenie Polski powstało województwo lubelskie? Ile reform administracyjnych przeprowadzono w ciągu ostatnich 30 lat?

3. Kto z wołyńskich poetów tłumaczy dzieła swoich lubelskich kolegów?

Pytania etapu II

  1. Które miasta i rejony naszego regionu współpracują z polskimi? Które z tych związków są szczególnie owocne?

2.  Co wiecie Państwo o najpotężniejszych przedsiębiorstwach przemysłowych Wołynia i województwa lubelskiego? Od ilu lat funkcjonuje kopalnia “Bodanka” i jaka kopalnia obecnie jest budowana w Nowowołyńsku?

3.  Proszę wymienić kilka amatorskich i zawodowych zespołów Wołynia, które odwiedziły tereny polskie i polskich kolegów, którzy występowali na Wołyniu. Jeśli osobiście uczestniczyliście w tych występach, prosimy podzielić się wrażeniami.

Pytania etapu III

1. W których miejscowościach przygranicznych na Wołyniu odbywają się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa? Proszę wymienić wioski Wołynia i Lubelszczyzny, gdzie znajdują się pomniki ku czci ofiar konfliktów etnicznych z okresu II wojny światowej.

2. Z kim z polskich partnerów współpracuje Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki, Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze i Wołyńskie Archiwum Obwodowe?

3. W repertuarze których wołyńskich piosenkarzy są polskie piosenki i utwory muzyczne?

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 19 lutego. Listy z oznaczeniem „Konkurs radiowy Wołyń - Lubelszczyzna” prosimy wysyłać na adres: Radio Wołyńskie, ul. Wynnyczenki 17, m. Łuck.