Artykuły
  • Register

Piasecki na slajderWaldemar Piasecki, autor wielu badań krajoznawczych poświęconych Łuckowi, zaprezentował niedawno swoją nową książkę – «Łuck. Stare Miasto. Szkice historyczno-krajoznawcze».

Krajoznawca Waldemar Piasecki to chyba jedyny człowiek w Łucku, który potrafi opowiedzieć o każdym jego zakątku, o historii każdego domu i rodzinach, które tutaj mieszkały i tworzyły dzieje swojego miasta. Profesor Oksana Karlina w czasie prezentacji zwróciła uwagę na to, że Waldemar Piasecki zawsze interesuje się ulicami, domami, ludźmi, organizacjami. Jego prace ukazują miasto jako wielokulturowe i wielonarodowe. Przypomniała także: «Pan zwracał mi uwagę na to, jaki był plan jednego z domów, jak on się zmienił, kto tam mieszkał, do kogo należał, jak się zmieniali w nim ludzie».

Książka «Łuck. Stare Miasto. Szkice historyczno-krajoznawcze» została przygotowana do druku w państwowym przedsiębiorstwie «Wołyńskie starożytności». Każdy rozdział zawiera krótki opis w języku polskim i angielskim. W wydaniu po raz pierwszy zostało opisanych 40 zabytków skali lokalnej, położonych w starej części Łucka, zbadano także, jak one były użytkowane w różnych okresach historycznych. Autor również opowiada o historii budownictwa i zniszczonych zabytkach Starego Miasta, a także o jego mieszkańcach. W czasie prezentacji badacz zauważył, że do książki weszły również legendy, opowiadania, fakty historyczne i sceny z życia powszedniego.

Prezentacja nowego wydania Waldemara Piaseckiego odbyła się na Wydziale Historycznym WUN im. Łesi Ukrainki. Dziekan Wydziału Historycznego Anatolij Szwab, który przewodniczył prezentacji, podkreślił łatwy, naukowo-popularny styl autora, dokładną wiedzę w dziedzinie historii i sztuki, delikatne wyczucie wielonarodowego charakteru miasta.

70 % zamieszczonych w pracy zdjęć zostały wydane po raz pierwszy.Graficzny układ książki zaprojektował fotograf Wiktor Czuchraj, który kiedyś zwiedził z Waldemarem Piaseckim całe miasto. Według niego, wartość zdjęć zrobionych dzisiaj ludzie docenią dopiero po 20 latach. Obecnie miasto szybko się zmienia, wiele zabytków znika na zawsze.

Autor zgromadził materiały jeszcze do dwóch książek, które będą poświęcone śródmieściu i okolicom Łucka. Podczas prezentacji 80-letni krajoznawcażartobliwie dodał, że planuje wydać też czwartą książkę, do której wejdą materiały, które nie zostaną zamieszczone w jego poprzednich pracach.

Natalia DENYSIUK

Zdjęcie: Волинські новини

 

ARTYKUŁY O TEMATYCE KRAJOZNAWCZEJ AUTORSTWA WALDEMARA PIASECKIEGO:

Gdzie umarli patrzą na niebo wierząc w mądrość żyjących

Zapomniany pomnik

Jubileusz Łuckiej Katedry

Jedna z nowych łuckich ulic w okresie międzywojennym

Łuccy urzędnicy i architekci polskiego pochodzenia w okresie międzywojennym

Rodowód dawnych mieszkańców Łucka – Peretiatkiewiczów

Rudolf Rolinger: legendarna postać

Lekarz z duszą krajoznawcy

Jak mądrze i miłosiernie wysłałeś, o Jezu, uczniów swoich…

Perypetie z granicami miasta Łucka