Artykuły
  • Register

20

Należy nauczyć się je sergować

Papierki, opakowania, naczynie plastikowe – to wszystko wyrzucamy nie zastanawiając się w jakim miejscu. Często zostawiamy śmieci po odpoczynku na łonie przyrodzie. I prawie nigdy nie rozdzielamy śmieci wrzucając wszystko do jednego kontenera. W Europie za to może grozić kara grzywny.

Utylizacja śmieci jest jednym z najbardziej aktualnych problemów ekologicznych tak dla Ukrainy, jak i dla Polski. Ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej Polacy stopniowo zaczynają segregować śmieci, podczas gdy na Ukrainie o tym wiemy bardzo mało. Corocznie na Ukrainie gromadzą się dziesiątki milionów ton odpadów bytowych. Prawie 90% wszystkich śmieci trafia na wysypiska bez poprzedniej selekcji. Ukraińscy ekolodzy twierdzą: idea segregacji śmieci nie jest realizowana ze względu na nieobecność w wielu miastach kontenerów do segregacji odpadów i zakładów przetwarzania śmieci.

Na przykład mieszkańcy Łucka i rejonu łuckiego wywożą śmieci na wysypisko podmiejskie we wsi Bryszcze, które jest już prawie przepełnione. Zdaniem ekspertów już w 2010 roku nie można będzie go wykorzystywać. Najlepsze wyjście – zbudować zakład przetwarzania śmieci.

– Budownictwo zakładu odkładane jest z roku na rok. Już została wydzielona działka, znaleziono wykonawcę, inwestorów, ale sprawa stoi w miejscu, – powiedział kierownik działu ekologii Łuckiej Rady Miejskiej Borys Soroka. – Dlatego najlepsze wyjście – zacząć segregować śmieci w Łucku.

Główny ekolog miasta twierdzi: trzeba oddawać odpady bytowe przedsiębiorstwom przetwarzającym, a nie wywozić ich na wysypisko. Na przykład makulaturę może zabierać zakład kartonowy, który z powodu braku surowca kupuje go w Polsce i Mołdowie pracując tylko w ciągu dziesięciu dni w miesiącu. Szkło i plastyk również warto przetwarzać, ponieważ na przykład okres rozpadu plastyku sięga 100 lat.

Sąsiednia Polska ma podobne problemy. Jak podaje Radio „Swoboda” w Polsce przetwarzane są około 10 % odpadów, podczas gdy w Europie Zachodniej – 90 %. Budownictwo zakładów przetwarzania śmieci w każdym mieście potrzebuje ogromnych kosztów nie przynosząc szybkich dochodów, dlatego inwestorzy rezygnują.

Władze Polski podnoszą ten problem na poziom państwowy, Ukraina natomiast czeka dużych inwestycji zewnątrz. W 2009 roku rząd RP zdecydował nadać 12 miastom dotacje na budownictwo zakładów przetwarzania śmieci. Na przykład, Gdańsk dostał 100 milionów euro, w Krakowie został zbudowany nowoczesny zakład dla utylizacji śmieci, – taką informację podało Radio „Swoboda”.

Na Ukrainie natomiast wysypiska poszerza się i wysadza wokół nich drzewa, tworząc w ten sposób strefę sanitarną. Na Ukrainie funkcjonuje 700 oficjalnych wysypisk. Mieszkańcy miast wywożą jednak śmieci także na ubocza basenów wodnych, dróg, wąwozów, na pola itd. Równocześnie, podobnie jak w świecie na szeroką skalę organizuje się akcje ekologiczne zachęcając ludność do czystości i porządku. Ale przecież w tym samym czasie kiedy ktoś sprząta, inni dalej śmiecą.

Największa akcja ekologiczna w Polsce to kampania „Sprzątanie Świata”, patronem i koordynatorem której od 15 lat jest Fundacja „Nasza Ziemia”. Kampania ta odbywa się na całym świecie w trzeci weekend września i zbiera miliony uczestników, którzy aktywnie sprzątają śmieci. Cel akcji „Sprzątanie Świata” – przekonać ludzi aby nie wykorzystywali zbyt dużo energii, wody i innych dóbr i nie marnowali rzeczy, które mogą jeszcze posłużyć za surowiec w branży przetwarzania śmieci. Wyżej wymieniona kampania pomyślnie odbywa się też na Ukrainie. Jeszcze na początku 2000 roku władze Żółkwi i Lwowa, a później – Asocjacja Miast Ukrainy i Fundacja „Nasza Ziemia” rozpoczęły na Ukrainie kampanię „Sprzątanie Świata” pod nazwą „Czysta Ukraina – czysta Ziemia”,. Akcja ta odbyła się w tym roku prawie w każdym mieście. Chociażby 3 minuty dziennie mieszkańcy powinni  sprzątać miejsce w którym mieszkają i pracują. Niestety mało kto o tym pamięta – a  przecież zacząć należy od siebie!

Ania TET