Artykuły
  • Register
VETY-OLD-BOOK-2
W zeszłym tygodniu w Wołyńskiej Obwodowej Państwowej Administracji odbyło się święto dla ludzi, których działalność dotyczy wydawania wołyńskich książek.

Na święto zostali zaproszeni wołyńscy pisarze, wydawcy książek i dziennikarze. Głowa Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Mykoła Romaniuk podsumował wyniki konkursu «Świat wołyńskiej książki» i wręczył nagrody pisarzom w dziesięciu kategoriach: «Proza», «Poezja», «Poezja: młody autor», «Poezja dla dzieci», «Literatura dla dzieci», «Poezja: literacki debiut», «Poezja: słowo bez granic» (najlepsze tłumaczenie), «Literatura dla dzieci», «Naukowa i naukowo-publicystyczna literatura», «Historyczno-krajoznawcza literatura». Zwycięzcami konkursu zostało 17 wołyńskich pisarzy, którzy w zeszłym roku wydali swoje książki. Wyróżniono prozaiczne utwory Iwana Korsaka, Wołodymyra Łysa i Josypa Struciuka, poetycki talent Wiktora Werbycza, Wasyla Heja, Nadiji Humeniuk, Wasyla Słapczuka, Wiktorii Łytwak, Romana Romaniuka, Haliny Jastrubeckiej, Wolodymyra Bycza i Ołeny Krysztalskiej oraz utwory dla dzieci napisane przez Petra Macha, prace naukowe Anatolija Swidzyńskiego i Wiktora Jaruczyka, a także badania krajoznawcze Petra Bojarczuka i Ołeksy Oszurkewycza.

Deputowany Wołyńskiej Rady Obwodowej, pełniący funkcję przewodniczącego Komisji ds. Kultury, Duchowości i Mediów Iwan Korsak powiedział, że mimo ekonomicznych i politycznych trudności wołyńska książki będą się nadal ukazywały, podobnie jak w zeszłym roku. Wołyńskie władze obwodowe zaplanowały wydanie na ten cel 710 tys. hrywien w 2010 roku, czyli 60 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Niestety w innych regionach Ukrainy rodzimych książek - duchowych skarbów narodu nie wydaje się tak wiele. W zeszłym roku w budżecie państwowym na wydawanie książek w całym kraju przeznaczono tylko 1,2 mln. hrywien.

Wiktor JARUCZYK