Artykuły
  • Register

andrusiak

Pod koniec października Łuck odwiedził jeden z najbardziej utalentowanych postmodernistów ukraińskich, współzałożyciel stowarzyszenia literackiego Nowa Degeneracja, poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki Iwan Andrusiak.

 

Obecnie Iwan Andrusiak pełni funkcję redaktora naczelnego wydawnictwa literatury dziecięcej „Granie-T”, prowadzi kolumny autorskie w czasopismach „Słowo Ludowe” oraz „Narodowość i państwo”.

Do literatury ukraińskiej młody człowiek z Iwano-Frankiwska wszedł odważnie na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wraz z uzyskaniem przez Ukrainę. Niepodległości. Wypracował własny rozpoznawalny styl poetycki w oparciu o metaforę. W ciągu czterdziestu lat udało mu się osiągnąć to, czego inni nie byli w stanie osiągnąć przez całe życie. Wydał dziesięć zbiorów poezji, stworzył nowe gatunki literackie takie jak opowieść metaforyczną i nowelę powieściową, tłumaczył na język ukraiński utwory licznych ciekawych i niestandardowych autorów piszących po angielsku, rosyjsku lub polsku. Opublikował wiele znanych prac literaturoznawczych i esejów politycznych.

Na spotkaniu ze studentami Filologii Romanogermańskiej, które odbyło się w murach Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, pisarz wyznał, że jego ulubionym zajęciem jest pisanie książek dla dzieci (jest autorem sześciu książek dla dzieci w ciągu ostatnich dwóch lat), równocześnie jednak autor zażartował, że stara się nie zostać pisarzem, który pogrążył się w dzieciństwie.

Twórczość Iwana Andrusiaka, łącząca dialektyzmy i neologizmy, jest uważana za niezwykle wyrafinowaną, dowodząc, że wartościowa literatura intelektualna może być bardzo skuteczna, stając się narzędziem nauczania i wychowania.

Wiktor Jaruczyk