Artykuły
  • Register

Urodził się we wsi Czekno, w powiecie młynowskim, Guberni Wołyńskiej (obecnie – obwód rówieński). Jego ojciec, Jan Paszkowski, uczestnik Powstania Styczniowego 1863 r., pozbawiony został ziemi i zmuszony do zajęcia się rzemiosłem.

Sukcesy w rzemiośle dały mu możliwość zapewnienia wykształcenia synowi Leopoldowi i dwu córkom.

Leopold Paszkowski zakończył klasyczne progimnazjum (prawdopodobie w Młynowie), dalsze zaś wykształcenie i umiejętności zawodowe zdobywał samodzielnie. Jakiś czas pracował jako robotnik, następnie jako asystent profesjonalnych geodetów. Po zrealizowaniu wielu zadań od 1904 r. pracował jako samodzielny geodeta. W 1908 r. został przyjęty do służby państwowej, początkowo jako pomocnik, a od 1910 r. geodeta w komisji ds. Geodezji w Guberni Wołyńskiej a następnie Ołonieckiej. W lipcu 1913 r. Leopold Paszkowski na mocy rozporządzenia Głównego Zarządu geodezji i rolnictwa został mianowany starszym geodetą. Również w tym roku zrezygnował on z posady i otrzymawszy stosowny urzędowy atestat powrócił na Wołyń. Pracował jako samodzielny geodeta, służył w Wojsku Polskim. W 1923 r. na zlecenie łuckiego Magistratu wykonał znaczną ilość planów różnych posiadłości ziemskich w okolicach miasta oraz planów okolicznych wsi.

pashkowski

Leopold Paszkowski był jednym z pierwszych w Łucku fotografów-amatorów. Już w roku 1921 nabył on popularny wówczas aparat fotograficzny i wykonał serię ciekawych fotografii na ulicach Łucka. W 1945 r. Leopold Paszkowski wyjechał do Polski, gdzie zmarł.

Waldemar Piasecki, krajoznawca