Artykuły
  • Register

redskorpion25


18 lutego bieżącego roku w Łuckiej Radzie Miejskiej odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi „Europejskie standardy współpracy projektowej w ramach realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka”. Projekt przedstawili Dyrektor Departamentu Rozwoju Administracji miasta Lublina Krzysztof Łątka i Koordynator projektu Anna Jastrzemska. Podstawowym zadaniem projektu jest wzmocnienie współpracy Lublina i Łucka poprzez realizację projektów transgranicznych.


Miasto Łuck jest głównym partnerem w projekcie. Jak podkreślił Zastępca Mera m. Łuck Anatolij Parchomiuk, takie wsparcie finansowe ze strony Europy było dostępne już wcześniej, ale nie w dostatecznym stopniu. Na podobne projekty jest przewidziane finansowanie do 200 mln euro.

Krzysztof  Łątka przypomniał, że jeszcze 12-15 lat temu Polska znajdowała się w podobnej sytuacji i wtedy fundusze europejskie wspierały polskie projekty.

Gośce z Polski zauważyli, iż Obwód Wołyński obecnie jest lepiej przygotowany do realizacji projektów w porównaniu z Obwodem Brzeskim (Białoruś). Niepoślednią rolę odgrywa w tym również fakt, że łuckie władze miejskie są bardziej otwarte na współpracę.

Kierownik projektu Anna Jastrzemska zauważyła, że fundusze na realizację pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego z uwzględnieniem wkładu własnego Lublina.

W ramach współpracy Lublina i Łucka zostaną zorganizowane szkolenia dla samorządów lokalnych, ponieważ takiego doświadczenia jeszcze nie posiadamy. Będzie to nauka układania i planowania projektów, przejęcia nad nimi całkowitej kontroli i ich realizacji, zostaną zbadane też aspekty prawne.

Głównym zadaniem powinno stać się przygotowanie zespołu fachowców – prezydium do przygotowania wniosków projektowych, ponieważ Łuck ma stać się partnerem w trzech projektach. Dla porównania: w Lublinie funkcjonuje obecnie taki zespół specjalistów – 30 osób przygotowujących projekty i prowadzących kontrolę nad ich realizacją. Do takich lubelskich inicjatyw m.in. należy budowa lotniska, naprawa dróg, przebudowa ośrodków kulturalnych.

Polscy koledzy obiecali chętnie przekazywać własne doświadczenie oraz nadal wspólnie i fachowo opracowywać inicjatywy transgraniczne.

Będzie to pierwsze tego typu doświadczenie dla naszego miasta. Na razie głównymi kierunkami współpracy będą: rozwój turystyki, przedsiębiorstw i inicjatyw społecznych, ochrona środowiska naturalnego.

Zastępca Mera Łucka Anatolij Parchomiuk zaakcentował, że ukraińskie i polskie problemy częściowo są do siebie podobne, więc należy zapożyczać formy ich rozwiązania.

Kateryna PEKNA