Artykuły
  • Register

Pod takim tytułem w Centrum Kultury i Wypoczynku Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki odbyło się twórcze spotkanie ze słynnym poetą ukraińskim, tłumaczem, scenarzystą i dziennikarzem radiowym Stanisławem Szewczenką.

Poznanie przez studentów tego utalentowanego człowieka tak zakochanego w słowie, pozwoliło im odczuć delikatną duszę artysty, jego kunsztowność w odniesieniu do słowa i zdolność przyciągania audytorium. Opowieść o współczesnym talencie w swobodnej  atmosferze prowadziła autorka tego artykułu przy wsparciu uczestników występów.

Gość z Kijowa wspomniał o swoim dzieciństwie, zrobił wzmiankę o własnej genealogii, powstaniu drogi twórczej, recytował swoje wiersze i ogłosił zwycięzców konkursu na znajomość jego repertuaru poetyckiego. Podarował także słuchaczom zbiór poezji „Współczucie”. Bibliotece Uniwersytetu również przekazał własne książeczki poetyckie „Środek rzeki”, „Wiara i wątpienie”, „Kwiaty niebieskie miłości ziemskiej”, zbiór pieśni i romansów „Gałąź Ukrainy”, śpiewnik dla dzieci „Wspaniałe wakacje” oraz dwujęzyczne wydanie antologiczne współczesnych wierszy polskich „Dlatego że są”, którego był redaktorem. Do przygotowania nowego wydania skłaniało go zainteresowanie czytelników i przyjazny stosunek do antologii uczonych, pisarzy i studentów zarówno na Ukrainie jak też w Polsce. Do antologii weszły utwory poetyckie ponad stu autorów, co pozwala ukraińskiemu czytelnikowi zorientować się w różnorodności zjawisk artystycznych polskiej poezji drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Wołyniaków szczególnie zainteresowały oryginalne tłumaczenia Ludmiły Siryk, która niejednokrotnie przyjeżdżała na Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki w celu zapoznania audytorium z twórczością Waldemara Michalskiego, urodzonego we Włodzimierzu Wołyńskim.

Stanisław Szewczenko od dawna interesuje się literaturą polską, jednak Polskę zaczął odwiedzać dopiero po roku 1989, kiedy usunięto ograniczenia wolności słowa i można było swobodnie komunikować się z poetami. Podczas tych wyjazdów poeta doskonalił umiejętności przekładu, uczestniczył w konferencjach naukowych i odbył staże na Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim. Na początku lat 90-tych odwiedził księdza Jana Twardowskiego, później osobiście poznał Czesława Miłosza, Wisławę Szymborską, spotykał się z Ernestem Brylem a także otrzymał zezwolenie Watykanu na tłumaczenie wierszy Karola Wojtyły (Papieża Jana Pawła II). Czynna działalność i twórcze osiągnięcia Stanisława Szewczenki nie pozostały niezauważone, świadectwem czego są nagrody: XIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu, Warszawskiej Jesieni Poetyckiej, Światowego Dnia Poezji pod auspicjami UNESCO, Polska Ogólnokrajowa Nagroda Literacka imienia Franciszka Karpińskiego, Nagroda Literacka Instytutu Adama Mickiewicza, Medal Ministerstwa Kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony Kultury Polskiej”. Za swoje  tłumaczenia i wkład w zbliżenie kultury ukraińskiej i polskiej Stanisław Szewczenko otrzymał odznaczenie Ukraińskiego Funduszu Kultury „Za bezinteresowne oddanie kulturze” i tytuł honorowy „Honorowy Artysta Ukrainy”.

Zinaida Pachołok

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1