Artykuły
  • Register

fireworkspanorama-blogTradycyjnie w chwili, kiedy wskazówki zegara odliczają ostatnie sekundy starego roku, większość ludzi marzy o tym, żeby życie w nowym roku było lepsze. Jaki będzie rok 2012 dla Polaków i Ukraińców? Spróbujmy przedstawić prognozę.

W oczekiwaniu na wzrost cen i sensacje polityczne

W Polsce największe obawy związane są ze wzrostem cen. Od 1 stycznia 2012 roku wzrasta akcyza na wyroby tytoniowe i ropy naftowej. Wyższy będzie również VAT na produkty dla dzieci, nieco zdrożeją usługi użyteczności publicznej. Jednak zwykły obywatel Polski tego prawie nie odczuje, ponieważ planowany jest wzrost świadczeń socjalnych i wynagrodzeń. Bezrobocie pozostanie na tym samym poziomie, co w 2011 roku. Chociaż pesymiści nie bardzo się cieszą z pewnej stabilności, jednak należy powiedzieć, że zachodni sąsiad z tym sobie radzi.

Po półrocznej prezydencji w Radzie UE Polska udowodniła wszystkim, że potrafi zwalczać trudności nie tylko w obrębie swoich granic. Nowy rząd, ukształtowany po zeszłorocznych wyborach, czuje się pewny, więc w kraju, oprócz stabilności gospodarczej, przewidywana jest również stabilność polityczna, co jest szczególnie ważne w obecnym społeczeństwie.

Rok 2011, to rok rewolucji w krajach azjatyckich, rok rosnącej presji totalitarno-nomenklaturowej w kilku krajach post-sowieckich, tak więc w roku 2012 stabilność polityczna i gospodarcza będzie jednym z najważniejszych czynników, które określą poziom szczęścia obywateli różnych krajów. Ukraińcy, którzy przeżyli skandale z powodu aresztowania Tymoszenko i sądu nad nią, epiczny roczny areszt Łucenki, oddalenie aspiracji euroatlantyckich, niepewność polityki wschodniej, nie spełnią oczekiwań na względną stabilność również w sferze gospodarczej.

W przededniu wyborów parlamentarnych w kraju wydaje się, że będzie jeszcze dużo skandali odciągających uwagę od kłopotów finansowych i zubożenia obywateli. Stoicko, filozoficznie Ukraińcy oczekują kolejnej rundy podwyżek cen dla wszystkich rodzajów towarów i usług. Rajderskie ataki na duże przedsiębiorstwa i nawet małe firmy przez «chłopców z Donbasu», będą trwały nadal przy akompaniamencie cichej obserwacji wspierających ich sądów i prokuratur.

Chciałoby się odczuć «lepsze życie już dziś» czy przynajmniej w przyszłym roku, jednak żadnej optymistycznej prognozy nie mamy. Być może, przed wyborami Ukraińcy w końcu będą mieli dość słodkich testamentów osób spragnionych kolejnego ciepłego miejsca w parlamencie.

Nie samym chlebem

Rok 2012 zapowiada wiele wydarzeń kulturalnych. Będziemy obchodzili 200 lat od czasu zakończenia wojny francusko-rosyjskiej, która została oznaczona przez całkowitą klęskę wojsk Napoleona i transfer krwawych wydarzeń na tereny współczesnej Polski. Nasz zachodni sąsiad toczył walki wyzwoleńcze o własną niepodległość, wzmacniając swój duch dla przyszłych zwycięstw. Ukraina w tym czasie mogła tylko marzyć o prawo do walki o wolność.

W obecnym roku Polska i Ukraina będą obchodziły 200. rocznicę słynnego pisarza, etnografa i wydawcy Józefa Ignacego Kraszewskiego, który pozostawił po sobie około 600 tomów prac literackich i naukowych. Twórca ten przynależy do narodu polskiego, jednak przez wiele lat mieszkał na Wołyniu, gdzie gromadził materiały etnograficzne, które stały się źródłem jego twórczości literackiej.

Rówieśnikiem Kraszewskiego był słynny pisarz ukraiński, pedagog, wydawca Jewgen Grebinka. Oryginalny i utalentowany autor jest znany również z powodu aktywnego udziału w losie Tarasa Szewczenki, który został odkupiony z niewoli, między innymi, dzięki staraniom Grebinki. Brał też aktywny udział w wydaniu «Kobziarza» w 1840 roku.

Sejm Polski, rok 2012 ogłosił Rokiem Janusza Korczaka (1878-1942), słynnego działacza społecznego i publicznego, pedagoga, pisarza, lekarza. Jego los jest ściśle związany także z Ukrainą. W okresie pierwszej wojny światowej w Kijowie, jako lekarz wojskowy, nadzorował on tworzenie i otwarcie sierocińca dla polskich dzieci. Los Korczaka jest zadziwiający, ponieważ całe swoje życie, świadomie, poświęcił poprawie życia dzieci. W latach faszystowskiej okupacji Polski walczył o życie warszawskich dzieci. Tragiczną, wręcz symboliczną była śmierć Korczaka, który zginął w komorach gazowych obozu Treblinka wraz z 200 swoimi wychowankami.

W maju mija sto lat od dnia śmierci słynnego pisarza Bolesława Prusa, którego nazywają polskim Czechowem i Dickensem. Sto lat oddziela nas od narodzin Mychajła Stelmacha i Andrija Małyszki, którzy swój oryginalny talent złożyli w ofierze na ołtarzu służby systemu radzieckiego.

Mamy nadzieję, że rok 2012 przyniesie nam więcej przyjemnych przeżyć, niż przykrych niespodzianek.

MW