Artykuły
  • Register

2 lutego członkowie Oddziału Lubieszowskiego Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu imienia Ewy Felińskiej, mieszkańcy miasteczka mający korzenie polskie, przedstawiciele władz miasta i rejonu złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową przy wejściu do budynku byłej Szkoły Pijarów, gdzie w latach 1753-1759 uczył się Tadeusz Kościuszko.

Została również zorganizowana wystawa książek i zdjęć, poświęcona działalności narodowego bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych oraz historii Kolegium w Lubieszowie. Po opowieści o Kościuszce przedstawiciele władz państwowych zauważyli, że w przyszłości planuje się przywrócić Szkole Pijarów, status instytucji szkolnej.


Z powodu dużych mrozów w miastach i centrach rejonowych Ukrainy otwarto placówki ogrzewania dla ludności i podróżujących. W rejonie Lubieszów Wydział Rejonowy Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych otworzył taką placówkę w pomieszczeniu dworca autobusowego miasteczka Lubieszów. Tutaj można nie tylko sie ogrzać, ale też bezpłatnie wypić szklankę gorącej słodzonej herbaty, a najbardziej potrzebującym proponują też «na dodatek» kanapkę- poinformował kierownik Lubieszowskiego Wydziału Rejonowego Zarządu Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych w Obwodzie Wołyńskim Witali Derkacz. Do służb ratowniczych dołączyli także pracownicy rejonowego przedstawicielstwa Czerwonego Krzyża Ukrainy.

Pani prezes Wydziału Rejonowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża Ukrainy Larysa Chomycz, poinformowała, że zorganizowano zbiórkę ciepłego ubrania i obuwia. Tak więc potrzebujący mogą zwracać sie po rzeczy pod adres tej charytatywnej organizacji: miasteczko Lubieszów, ulica Niezależności 95 (budynek kościoła).


Starszy pracownik naukowy Parku Narodowego «Prypieć-Stochód» Jurij Korch poinformował, że na terenie Parku jest przeprowadzana systematyczna rotacja inspektorów nad rzekami i jeziorami w celu monitoringu stanu zamarznięcia wody, aby mróz nie spowodował uduszenia ryb. Stale pobierają próbki wody na zawartość tlenu. W razie potrzeby wycinają otwory w lodzie i aby one nie zamarzły, ustawiają snopy z trzciny.

Tamara URIADOWA