Artykuły
  • Register

LOGO_WSzSMiKS

Kwestia przejścia do modelu bardziej efektywnej, innowacyjnej nauki zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce w ostatnich latach znajduje się na porządku dziennym. Jednym z elementów reformy szkół wyższych, która niedawno została przyjęta przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej, jest rozwiązanie problemu autonomii instytucji szkolnictwa wyższego.

Wśród celów reformy oświaty w Polsce priorytetem jest kreatywność i otwartość uczelni, możliwość zastosowania zdobytej przez studentów wiedzy akademickiej w praktyce. Wszystkie te elementy każdego dnia są wdrażane w działalność Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Według dyrektora biura WSSMiKS, pani Anety Kramek, na uczelni można zdobyć wykształcenie z tych specjalności, które są najbardziej potrzebne na rynku pracy. Przede wszystkim szkoła współpracuje z Urzędem Pracy, jak również z prywatnymi ośrodkami analizy rynku pracy, co sprzyja rozwojowi. «W rzeczywistości, w ten sposób nasi absolwenci stają się konkurencją zarówno na krajowym, jak i na międzynarodowym rynku pracy. Wszystkie zawody proponowane przez naszą uczelnię, począwszy od europeistyki, bezpieczeństwa publicznego, aż do ruchu transgranicznego to wymóg czasu.» – powiedziała pani Aneta Kramek.

Szczególną cechą współczesnych europejskich uczelni jest przejrzysty system naboru i zdawania egzaminów. «Przez cały okres nauki na licencjacie, od dnia złożenia dokumentόw, aż do obrony dyplomu nie było żadnego precedensu naruszenia praw studenta lub przekupstwa” – zaznaczył Bogdan Wołczok, absolwent WSSMiKS.

W komentarzu dla «Monitora Wołyńskiego” rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, dr Michał Gołoś podkreślił, że «podstawą nowoczesnej i konkurencyjnej uczelni, bez względu na to, czy jest to Rzeczpospolita Polska czy Ukraina, jest autonomia, która daje uczelni możliwość obrania własnej strategii, czy programów nauczania».

Wiktoria BOJKO