Artykuły
  • Register

pwlogo

Na Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 przeznaczono 56 bezpłatnych miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia (inżynierskie i licencjackie) prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców. Wszyscy kandydaci mają obowiązek przystąpienia do egzaminu wstępnego.

Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 7.07.2010 r. i można będzie go zdawać w Warszawie w Politechnice Warszawskiej lub w Kijowie w Politechnice Kijowskiej. Egzaminy z matematyki oraz fizyki albo chemii (do wyboru) będą trwały po 150 minut. Wyniki egzaminów i decyzje o przyjęciu na studia będą znane w dniu 15.07.2010. Komisje Rekrutacyjne mogą ustalić minimalne wymagania wyników egzaminu i nie wykorzystać oferowanych miejsc. Szczegóły dot. egzaminu oraz możliwości studiów na Politechnice Warszawskiej można znaleźć na stronie: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-dla-cudzoziemcow/Bezplatne-studia-w-jezyku-polskim-dla-cudzoziemcow.

Kandydaci zainteresowani studiami powinni wypełnić zgłoszenie i przesłać je na adres e-mailowy: students@cwm.pw.edu.pl lub złożyć je w Biurze Studentów Międzynarodowych PW - Plac Politechniki 1 p. 119, w terminie do dnia 21.06.2010, jeśli chcą zdawać egzamin w Kijowie, lub do 5.07.2010, jeśli będą zdawać egzamin w Warszawie. W zgłoszeniu należy wskazać wybrane miejsce zdawania egzaminu.

 

Bezpłatne miejsca przyznaczono na następujących wydziałach i kierunkach studiów:

Спеціальність

Факультет

Кількість місць

Administracja

Administracji i Nauk Społecznych

2

Automatyka i Robotyka

Elektryczny

Inżynerii Produkcji

Mechatroniki

1

1

1

Biotechnologia

Chemiczny

1

Budownictwo

Inżynerii Lądowej

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku)

3

1

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Samochodów i Maszyn Roboczych

1

Ekonomia

Ekonomii (w Płocku)

2

Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja

Elektroniki i Technik Informacyjnych

4

Elektrotechnika

Elektryczny

3

Energetyka

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

1

Fizyka Techniczna

Fizyki

1

Geodezja i Kartografia

Geodezji i Kartografii

2

Gospodarka Przestrzenna

Geodezji i Kartografii

1

Informatyka

Elektroniki i Technik Informacyjnych

Elektryczny

2

1

Inżyneria Biomedyczna

Mechatroniki

1

Inżyneria Chemiczna i Procesowa

Inżynerii Chemicznej i Procesowej

1

Inżyneria Materiałowa

Inżynerii Materiałowej

1

Inżyneria Środowiska

Inżynerii Środowiska

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku)

1

1

Lotnictwo i Kosmonautyka

Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa

1

Matematyka

Matematyki i Nauk Informacyjnych

1

Mechanika i Budowa Maszyn

Inżynerii Produkcji

Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa

Samochodów i Maszyn Roboczych

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku)

2

1

3

1

Mechatronika

Mechatroniki

1

Ochrona Środowiska

Inżynerii Środowiska

1

Papiernictwo i Poligrafia

Inżynerii Produkcji

1

Technologia Techniczna

Chemiczny

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku)

2

1

Transport

Transportu

3

Zarządzanie

Zarządzanie

1

Zarządzanie i Inżyneria Produkcji

Inżynerii Produkcji

Zarządzania

1

1


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „POLONIJNA BRYZA 2010”