Artykuły
  • Register

53_pol_lito-2010_by_lotr

W Łucku po raz dwunasty odbył się Międzynarodowy Festiwal „Poleskie Lato z Folklorem”. Tegoroczne święto kultury ludowej zostało dedykowane 925-tej rocznicy miasta.

Inauguracja „Poleskiego Lata z Folklorem” odbyła się w murach Zamku Lubarta przy akompaniamencie dzwonów i oklasków. Tradycyjnie festiwal otworzył jego dyrektor Jurij Wojnarowski.

„Jestem wdzięczny Panu Bogu za wspaniałą pogodę, a widzom za te wszystkie lata, podczas których gromadzili się na festiwalu” – powiedział w swoim  wystąpienia Jurij Wojnarowski. Mam dawne marzenie, aby w „Poleskim Lecie” uczestniczyły 192 kraje, z całego globu ziemskiego. Do urzeczywistnienia tego marzenia pozostało już nie tak dużo –  tylko dwie trzecie – z uśmiechem dodał pan Jurij.

Z okazji otwarcia festiwalu publiczności pogratulowali również przedstawiciele władz lokalnych. Prezes Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Borys Klimczuk życzył, aby oklaski wołyńskich widzów rozgrzewały uczestników imprezy w ciągu wszystkich dni. Mer Łucka Bogdan Szyba zauważył, że jest to święto jednoczące różne narodowości. Konsul Generalny RP w Łucku Tomasz Janik powiedział, że dzięki festiwalowi każdy z uczestników ma świetną okazję jak najlepiej zaprezentować dziedzictwo swego narodu. A Ambasador Indonezji na Ukrainie Nining Suningsih Rohadiat po złożeniu podziękowań za zaproszenie jej kraju na imprezę, powiedziała, że „Poleskie Lato” promuje wartości kulturalne narodów świata, które obdarzają wszystkich szczęściem i pokojem.

W trakcie pięciu dni trwania XII Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Ludowej „Poleskie Lato z Folklorem” jego uczestnicy zaprezentowali swoje zwyczaje, obrzędy i kulturę podczas koncertów, uroczystego pochodu oraz wieczorów tańca i muzyki, a także poprowadzili warsztaty śpiewu i tańców dla mieszkańców i gości Łucka.

Na festiwalu w Łucku zebrało się cztery zespoły z Ukrainy i siedem z poza granic naszego kraju. Ukrainę reprezentował zespół tańców ludowych „Wołynianoczka” (Łuck), zespół ukraińskich pieśni ludowych „Czerwona Kałyna” (wieś Krupa), zespół tańców ludowych „Barwinok” (Kowel) i amatorski ludowy zespół folklorystyczny „Barwinok” (Równe).

Z Białorusi przyjechał do nas zespół pieśni i tańców ludowych „Trajecki muzyki”. Kulturę polską reprezentował zespół folklorystyczny „Kostrżanie”, a serbską – zespół kulturalno-artystyczny „Nikoła Tesła”. Gościliśmy na Wołyniu także rosyjski zespół pieśni i tańców ludowych „Iskorka”, który podczas imprezy niejednokrotnie wykonywał ukraińskie piosenki ludowe.

Natomiast bardziej egzotyczne kultury reprezentowały w tym roku tancerki z Indonezji (zespół „Trisakti”), zespół pieśni i tańców ludowych z Hiszpanii „Elai-Alai” oraz zespół z Senegalu – „Lwy Afryki”.

Program tegorocznego festiwalu folklorystycznego był zatem bogaty i ciekawy. Mieszkańcy Łucka i goście naszego miasta mieli dzięki temu okazję zapoznać się z kulturami siedmiu narodów oraz  zatańczyć swój ojczysty taniec „Hopak”.

Ania TET
Zdjęncie Wołodymyra Chomyza

{gallery}02.09.2010/lito{/gallery}