Artykuły
  • Register
14. 02 2010 roku w sali Towarzystwa Kultury Polskiej miały miejsce Zapusty Staropolskie dla dzieci – bal kostiumowy. Królowały stroje magnackie i szlacheckie, ale pojawił się też ultranowoczesny Superman. Dzieci tradycyjnie rozpoczęły polonezem, by potem bawić się przy nutach mazura, tańców kurpiowskich i sądeckich. Niespodzianką był taniec sąsiadów zza granicy –  mołdawska hora, której kroków uczyli się wspólnie rodzice i dzieci. Wieczór uprzyjemnił pyszny stół, na którym pojawiły się przyrządzone według staropolskich receptur pączki i faworki.

W ostatnich dniach lutego Towarzystwo Kultury Polskiej nawiązało kontakt z członkami Rodziny Katyńskiej w mieście Lublin. Kilka osób udzieliło wywiadów oraz zaprezentowało materiały historyczne (m. in. oryginały listów pisanych przez ich ojców ze Starobielska) do przygotowywanego wieczoru pod tytułem „Naród, który traci pamięć, traci sumienie – w siedemdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej”. Kolejne spotkanie z członkami Rodzin Katyńskich jest planowane na pierwszą połowę kwietnia.

***

Pierwszy marca jest obchodzony w Polsce jako Dzień Żołnierzy Polskiego Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego. W Równem, w polskiej kwaterze wojskowej złożono symboliczną wiązankę kwiatów i zapalono znicze oraz chwilą modlitwy uczczono pamięć poległych i pomordowanych żołnierzy polskich, walczących w latach 1944 – 1963 o niepodległość z okupantem sowieckim w strukturach Polskiego Podziemia Niepodległościowego.

***

Szóstego marca miało miejsce pierwsze, organizacyjne spotkanie teatrzyku dziecięcego, rozpoczynającego działalność przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Równem.

***

14. 03. 2010 roku w sali biblioteki parafialnej przy kościele pw. Św. Piotra i Pawła, ul. Soborna 213 o godz. 18:00 będzie miała miejsce projekcja filmu Quo vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Przed projekcją zostanie wygłoszone krótkie wprowadzenie do filmu – ogólne nakreślenie przez prowadzącego spotkanie sylwetek, najważniejszych wątków i tła historycznego książki i filmu. Po filmie forum dyskusyjne na temat: Uniwersum przesłania powieści Sienkiewicza i jej wersji filmowej.

Projekcja otwiera cykl spotkań „Wieczór z filmem polskim”, mających na celu propagowanie polskiej kinematografii oraz uwrażliwienie na poruszane w niej tematy, często związane ściśle z polską historią, kulturą i tradycją.

***

Trwają prace nad zbieraniem materiałów (anegdot, żartów, zabawnych sytuacji, zwyczajów itp.) do książki Wołyń się śmieje. Zanim zaszło słońce – wspomnienia Polaków urodzonych na Wołyniu w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkich zainteresowanych, z którymi można będzie przeprowadzić wywiad lub które znają takie osoby, prosimy o kontakt:

Justyna Jancz, ul. Dundycza 2/20 m. 36, Równe 33022

tel. 097 25 28 450

lub Parafia Św. Piotra i Pawła, ul. Soborna 213, Równe 33022

tel. 096 67 66 149 /siostra Mateusza/

***

Trwają przygotowania do obchodów Roku Chopinowskiego w Równem. Na dziś wiadomo już, że koncert, do którego przygotowują się artyści, odbędzie się w sali koncertowej Wyższej Uczelni Muzycznej najprawdopodobniej w drugiej połowie maja. Rozmowy na ten temat z dyrektorem uczelni jeszcze trwają. Głównymi organizatorami są Wyższa Uczelnia Muzyczna w Równem i Towarzystwo Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta.