Artykuły
  • Register

keyMiasto Łuck ma swoje oficjalne logo. Znalazł się na nim symbol w postaci klucza z hasłem "Łuck: przyjemne odkrycie".

4 marca b.r. podczas sesji Łuckiej Rady Miejskiej, deputowani wybrali emblemat obwodowego centrum Wołynia.

Konkurs "Opracowanie loga miasta Łucka" został ogłoszony 18 października 2011 roku. W końcu grudnia został zakończony. 30 grudnia Rada Miejska zademonstrowała 10 z 24 najlepszych prac.

Do 10 stycznia 2012 roku trwała dyskusja dotycząca wszystkich prac, a 11 stycznia zebrało się jury konkursu, w celu wybrania najlepszego loga. Podczas posiedzenia, komisja postanowiła przedłużyć konkurs do 31 stycznia, aby wpłynęło więcej prac.

Do konkursu zgłaszali się przeważnie mieszkańcy Wołynia, a także mieszańcy sąsiednich obwodów. Po zakończeniu zgłoszeń na opracowanie promocyjnego loga miasta Łucka, w konkursie znalazło się 78 projektów. Jury poddało ocenie zaproponowane prace i wybrało finalistów. Następnie, ponad tydzień, na portalu społecznościowym "Facebook", odbywała się dyskusja dotycząca 16 prac finalistów oraz głosowanie na najlepsze logo. Jury wybrało 4 prace, które zostały omówione na posiedzeniach rady ds. rozbudowy miasta oraz społecznej rady Łucka.

20 lutego Wydział Współpracy Międzynarodowej i Turystyki Łuckiej Rady Miejskiej poinformował, że jury konkursu "Opracowanie loga miasta Łucka" wybrało 2 finalistów. Pierwsze logo miało postać serca, w którym przedstawiono zamek Lubarta i hasło "Łuck w twoim sercu". Drugie – w postaci klucza, ząbek którego jest podobny na Wjazdową Wieżę Zamku Lubarta, z hasłem "Łuck: przyjemne odkrycie". Obydwie prace przedstawione zostały na sesji Łuckiej Rady Miejskiej.

Po dyskusji deputowani zatwierdzili logo z kluczem jako logo Łucka. Jak powiedziała kierownik Wydziału Rozwoju Turystyki w Radzie Miejskiej Natalia Bunda, to logo wzywa turystów do otwarcia dla siebie Łucka. Trzy kolory na logo – czerwony, niebieski i żółty – symbolizują kolory flagi łuckiej i ukraińskiej.

Oksana CYMBALUK