Artykuły
  • Register

26151049

Wiosenne odrodzenie tradycyjnie symbolizuje powstanie czegoś nowego, cudownego, prawdziwego. Każda pora roku jest piękna na swój sposób, jednak właśnie na wiosnę odczuwamy i zauważamy, że ziemia jest niepowtarzalnym żywiołem, który nieustannie się rozwija, niebo staje się bardziej niebieskim, a w powietrzu jest jakby więcej tlenu. Właśnie w ten czas, jak mówią poeci, „dusza jest spragniona pieśni”. Jednak odczucie piękna zanika od razu, jak tylko wychodząc poza progi naszego domu widzimy kępy śmieci do wysprzątania lub wjedziemy do jamy z brudną wodą.

Pewien Amerykanin, który odwiedzał swoich ukraińskich kolegów zachwycał się pięknem miejscowej przyrody i mówił : „Jak cudna jest Ukraina latem i czasami zimą!”. Zagranicznemu wędrowcowi chodziło o to, że latem to piękno chowa w zieleni liści, a zimą w bieli śniegu cały brud i szarość, którymi obrastamy z roku na rok. Niestety, corocznie po topnieniu śniegów mieszkańcy Łucka, Wołynia, jak zresztą też całej Ukrainy, nie mogą do końca ucieszyć się z powodu nadejścia wiosny.

Nie bez powodów jest powiedziane, że czysto jest nie tam, gdzie wysprzątali, a tam, gdzie nie śmiecą. Przez dziesięciolecia wpajano w naszą świadomość, że w domu ma być czysto, ale z jakiegoś powodu to, co pozostaje za progiem, nas nie za bardzo obchodzi. Wyjdźmy na ulicę, przejdźmy się parkiem czy wybierzmy się nad wodę a odkryjemy z przerażeniem, na jakim okropnym śmietniku mieszkamy.

Wszyscy ponosimy za to winę. Pierwszą przyczyną tego jest nasze osobiste zaniedbanie, to przecież my sami wyrzucamy różne  niepotrzebne rzeczy w niedostosowanych do tego miejscach. Drugą przyczyną jest wybór takiej władzy, która nie jest w stanie zapewnić naszemu miastu odpowiedniej liczby koszy na śmieci i sprzątaczy. Właściciel jakiegokolwiek sklepu, kiosku czy stoiska na rynku uczyni wiele aby miejsce jego pracy było czyste. Dlaczego więc władze miejscowe nie zachowują się podobnie i pragnąc stać się prawdziwymi gospodarzami, nie dają rady ze swoim otoczeniem? Tradycyjnie złożyło się tak, że urzędnicy rozwiązują problemy po ich nadejściu i wcale nie dbają o ich uprzedzenie i uniknięcie. Przede wszystkim dotyczy to naszych domów i ulic. Jak tylko zaczyna topnieć śnieg, powinna już wrzeć praca i przygotowania do Świąt.

W ciągu  ostatnich dziesięcioleci liczba ludności naszego kraju znacznie się zmniejszyła, natomiast ilość odpadów bytowych wzrosła dwukrotnie i sięga około 55 mln metrów sześciennych. Jeśli nic z tym nie zrobimy i nadal w takim tempie będziemy produkować odpady, to następne pokolenia będą mieszkać jak na wysypisku!

Chrześcijanie w przeddzień Świąt Wielkanocnych obchodzą jeden z najbardziej niezbędnych dni roku – Czysty Czwartek. W tym dniu wierni mają   rzetelnie oczyścić nie tylko samych siebie, lecz również uporządkować wszystko, co nas otacza – „oczyścić ziemię od mrozu, zimy, śmierci i wszelkiej nieczystości”. Jednak wielu zapomina o tym lub uchyla się od przestrzegania tych reguł, które zostały ustalone w tradycji przed wiekami.

Nasz wygląd zewnętrzny, nasze domy i ulice to jest lustrzane odbicie naszych dusz. Podobnie jak nie może smakować zupa z brudnego garnka, tak też w nieumytym ciele nie może świecić jasna osobowość.

Już ponad dwa tysiące lat wiosenne budzenie się ze snu obdarza nas nadzieją na kolejne Zmartwychwstanie Zbawiciela. On przez swoją Mękę i modlitwy oczyszcza każdego z nas. Dbając o własną duszę, wskrzeszając w niej Zbawiciela, nie powinniśmy jednak zapominać o naszych ciałach i wszystkim, co nas otacza.

Wiktor Jaruczyk