Artykuły
  • Register

IMG_4283

22 marca świat obchodzi globalny dzień zdrowej wody. Został on zapoczątkowany przez Konferencję ONZ „Środowisko i Rozwój” w 1992 roku w Rio de Janeiro. Cel obchodów – podniesienie poziomu wiedzy o roli wody w życiu ludzkości.

“Zachowajmy wodę dla przyszłych pokoleń” – taką nazwę miała praktyczna konferencja, która odbyła się z okazji Dnia wody w zeszłym tygodniu w Łuckim College'u Pedagogicznym.

Podczas spotkania zostało omówione zagadnienie ochrony rzek Styr, Omelaniwka, Sapałajiwka, Żydówka. Niektóre z nich niestety już nie są zdolne do samooczyszczania.

Zastępca głowy miasta Borys Soroka zwrócił uwagę na to, że większość miast Ukrainy wykorzystuje dla potrzeb bytowych wodę ze zbiorników wodnych, znajdujących się na powierzchni, natomiast nasze miasto ma wodę z otworów artezyjskich. Ale niedługo przyjdzie czas, kiedy mieszkańcy Łucka też będą brali wodę ze zbiorników wodnych, znajdujących się na powierzchni, na przykład z rzeki Styr. Dlatego ochrona rzek naszego miasta jest jak najbardziej potrzebna.

Uwadze obecnych został również zaproponowany film o oczyszczeniu ściekających wód i rajdzie ekologicznej brygady po rzekach miasta.

Sporo ciekawego o wodzie i jej pożytecznych właściwościach opowiedział główny inżynier Komunalnego Pzedsiębiorstwa „Łuckwodokanał” Sergij Strok. On również zwrócił uwagę na to, że dziś z kranu cieknie o wiele bezpieczniejsza woda, niż ta, która jest sprzedawana w sklepach. Woda, którą podaje się do mieszkań, w całości odpowiada Normie państwowej «Woda pitna». Natomiast, kierownik miejskiego Zarządu Ochrony Zdrowia Fedir Koszel wzywał nie pić gazowanych napojów słodzonych, ponieważ są one stworzone z aromatów proszkowych i konserwantów i przynoszą korzyść tylko ich producentom.

Według danych UNESCO obecnie 1,2 mld osób na planecie nie maą prostego dostępu do pitnej wody. I jak prognozują eksperci już za 30 lat połowa mieszkańców Ziemi będzie cierpiała od jej niedoboru.

IMG_4282

Ludzkość potrzebuje wody coraz więcej. W porównaniu do 1960 roku zapotrzebowanie ludzi na wodę jest dziś 8 razy większe. Ciekawy fakt: razem wszyscy mieszkańcy planety w ciągu roku wypijają około 5 kilometrów kubicznych wody. Rozwój gospodarki i eksplozja demograficzna doprowadziły do zwiększenia wykorzystania wody przez ludzi, natomiast susza i globalne ocieplenie – do zmniejszenia jej zapasów. Ogólna ilość wody na ziemi – 1,4 mld kilometrów kubicznych, z których 97,4% – to słona woda mórz i oceanów. Dodając do tego nieefektywne użytkowanie i zarządzanie zasobami wodnymi możemy oczekiwać, że   problemy związane z wodą zwiększą się doprowadzając do sytuacji kryzysowych, a w niektórych regionach nawet do konfliktów społecznych.

Natomiast na Ukrainie co wiosnę pojawia się inny problem – zatapianie wielu miejscowości. W okresie od 1999 do 2009 roku liczba sytuacji nadzwyczajnych, związanych z powodziami sięgnęła 11 – w obwodzie iwanofrankowskim, 11 – w obwodzie lwowskim, 6 – w zakarpackim, 5 – w czerniowieckim, 3 – w wołyńskim i na Krymie. Co za tym idzie? Zamulanie rzek, rujnacja brzegów, niszczenie krajobrazów, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zniszczenie majątków, zagrożone życie ludzi.

Ukraina jest bogata w rzeki, jeziora, morza, jednak ze względu na zapasy wody pitnej jest tylko na 116 miejscu w świecie, a ze względu na jej jakość – na 95. Niedbałość w stosunku do wodnych obiektów przejawia się w tym, że są one zaśmiecone, rzeki tracą naturalną zdolność do samooczyszczania, zbiorniki wodne coraz bardziej przypominają zbiorniki substancji toksycznych.

Wskutek zanieczyszczenia zbiorników wodnych i braku pitnej wody ludzkość staje coraz bardziej zagrożona. Właśnie dlatego zasoby wodne dziś są jednym z najważniejszych czynników stałego rozwoju społeczeństwa.

Kateryna PEKNA


 

 

Ciekawe fakty :

- 84% mieszkańców Łucka zaopatrzonych jest w wodę przez centralny system wodociągowy. Natomiast inni mieszkańcy korzystają z niegłębokich studni szybowych albo własnoręcznie zrobionyych otwiertów;

- 55 otworów artezyjskich zabezpiecz dla mieszkańców Łucka wodę pitną;

- 280 litrów wody przypada na jednego mieszkańca miasta w ciągu doby;

- 105 ha zajmują wodne obiekty w Łucku.