Artykuły
  • Register

press-pass1Na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki trwają dni Instytutu Filologii i Dziennikarstwa.

Obecnie tam studiuje ponad tysiąc studentów zdobywając niezwykle ważne zawody filologów ukraińskich, polskich, rosyjskich, edytorów i dziennikarzy. Podczas uroczystości odbywają się publiczne wykłady nauczycieli Instytutu, prezentacje książek, spotkania ze słynnymi pisarzami i działaczami społecznymi. Studenci prezentują swoje osiągnięcia zarówno w dziedzinie naukowej jak też w kulturalnej.

Stowarzyszenie Kultury Polskiej na Wołyniu imienia Ewy Felińskiej wzięło udział w uroczystościach. Prezes Stowarzyszenia, redaktor naczelny „Wołyńskiego Monitora” Walenty Wakoluk inicjował prezent dla studentów i wykładowców Katedry Filologii Polskiej, która jest jedną z jednostek Instytutu Filologii i Dziennikarstwa. Setki edukacyjnych książek i książek z literatury pięknej wydanych w języku polskim zostały przekazane  na ręce pracowników uczelni. Teraz uczyć się języka i kultury naszych zachodnich sąsiadów będzie o wiele łatwiej.

Wiktor JARUCZYK