Artykuły
  • Register

P9240162Dni Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie  rozpoczęły się w końcu września koncertem w Teatrze Dramatycznym. Na scenie swój dorobek artystyczny zaprezentowały miejscowe zespoły polonijne „Przyjaźń”, „Serafin”, dziecięcy chór „Nadzieja” oraz Duet bandurzystek. Gościnnie wystąpiły zespoły taneczne z Rówieńskiego Domu Kultury.

Z Polski z Olsztyna przyjechał zespół „Perła Warmii” z programem opartym na polskich tańcach regionalnych – kujawiaku, krakowiaku oraz tańcach spiskich. Serca publiczności podbili jednak bezapelacyjnie ostatni występujący – młodzi chłopcy z zespołu rockowego „The bardons” – również z Olsztyna. W sobotę miał miejsce Poranek Dziecięcy, na którym najmłodsi mieli okazję do zaprezentowania swoich talentów malarskich, wokalnych, instrumentalnych i recytatorskich, łącząc swoje występy z zabawą. Po południu członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej oraz zaproszeni goście wspólnie świętowali przy ognisku. Niedziela była dniem szczególnym ze względu na wagę podniosłego wydarzenia – posadzenie kolejnego dębu katyńskiego w Równem. Po uroczystej mszy świętej uczestnicy Dni Kultury udali się pod tablicę katyńską, a później do miejsca sadzenia dębu. Wydarzeniu towarzyszyła „Ballada Katyńska” Jacka Kaczmarskiego w aranżacji na bandury oraz wspólny śpiew wszystkich chórów polonijnych „Chłopcy tacy sami jak my”. Dąb pamięci sadziła Pani Stefania Majsterkiewicz – córka zamordowanego w Ostaszkowie Mieczysława Majsterkiewicza, a zarazem bratanica zamordowanego przez NKWD na terenie Ukrainy Bolesława Majsterkiewicza. Tym dwóm braciom poświęcone są tablice pamięci oraz dąb katyński.

Dni Kultury Polskiej zamknęło złożenie kwiatów na grobach polskich legionistów z 1920 roku w dziewięćdziesiątą rocznicę cudu nad Wisłą.

P9240099

Imprezą towarzyszącą Dniom Kultury Polskiej była wystawa „Równe w starej fotografii”. Goście z Polski mieli także możliwość zwiedzenia z przewodnikiem zabytków Ostroga.

Dni Kultury Polskiej odbyły się pod patronatem i przy znaczącej pomocy finansowej stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oddziału warmińsko - mazurskiego. Patronat honorowy objął Konsulat Generalny RP w Łucku, a głównym organizatorem było Towarzystwo Kultury Polskiej im. W. Reymonta w Równem.

P9240148

Ta doroczna impreza polonijna otworzyła prawdziwą jesień polskiej kultury w Równem. Z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Łucku na deskach Małej Sceny Teatru Dramatycznego gościł Nowy Teatr im. S. Witkiewicza ze Słupska ze sztuką „Jest dwadzieścia do dziesiątej”. Na Dzień Niepodległości planowany jest w Równem koncert pianistyczny, zamykający równocześnie obchody Roku Chopinowskiego na Wołyniu. Rówieńska jesień z Polską zatem wciąż trwa.

Justyna JANCZ