Artykuły
  • Register

Federacja pol mediow fotoPodczas konferencji «Polskie media na Wschodzie», która odbyła się 30 maja br. w Senacie RP, została powołana Federacja Polskich Mediów na Wschodzie.

Podczas konferencji przyjęto statut Stowarzyszenia «Federacja Polskich Mediów na Wschodzie» oraz wybrano 5-osobowy zarząd i 9-osobową radę programową. Prezesem Federacji została Dorota Jaworska, redaktor naczelna gazety «Krynica» na Ukrainie.

Nowe Stowarzyszenie ma przede wszystkim działać na rzecz rozwoju mediów polskich na Wschodzie, a także reprezentować interesy tych mediów wobec instytucji polskich, jak i krajów, w których działają. Członkowie założyciele stowarzyszenia przygotowali również stanowisko, skierowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym m.in. postulują, aby środki finansowe były przekazywane polonijnym mediom w styczniu każdego roku, a nie w maju, a także utworzenie dodatkowego funduszu przeznaczonego na realizację nowych inicjatyw, jak i rozszerzenie już realizowanych.

Podczas konferencji dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jacek Junosza-Kisielewski przedstawił strategię tego resortu w zakresie opieki nad mediami polskimi na Wschodzie. Omówiono także sytuację mediów polskich na Ukrainie, Białorusi i Litwie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów polskich na Litwie, Ukrainie, Białorusi i Łotwie, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, a także parlamentarzyści i eksperci.

Konferencja «Polskie media na Wschodzie» odbyła się z inicjatywy Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Fundacji «Wolność i Demokracja» oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Na podst. senat.gov.pl