Artykuły
  • Register

Ukraina i Polska rozminęły się w kierunkach

Euro-2012, zarówno dla Ukrainy jak dla Polski, miało wcześniej kontekst polityczny i wielkie znaczenie dla odbioru Ukrainy przez Europę. Po wydarzeniach na Ukrainie nie będzie realizowało już żadnych celów politycznych – pisze o tym «The Guardian».

«Narracja o Euro-2012 jest znacznie bardziej skomplikowana. Mimo faktu, iż wydarzenie takiej klasy po raz pierwszy od końca zimnej wojny odbędzie w krajach Europy Wschodniej, trudno mówić o historii sukcesu ruchu państw postkomunistycznych i ich drodze ku zachodnim wartościom demokratycznym, szczególnie po tym, jak została uwięziona była premier Julia Tymoszenko» – mówi się w artykule.

Autor zauważa, że na razie różnica między Ukrainą a Polską nie może być bardziej ostrą. «Mimo pomyślnego początku, ukraińska narracja Euro-2012 zaczęła tracić ostrość po tym, jak ukraińskie pragnienia, aby dołączyć do NATO zostały zablokowane. Polityczna i dyplomatyczna elita Polski zachowała swoją miłosną intrygę z Juszczenką, jednak kiedy wsparcie prezydenta zaczęło się zmniejszać, a osiągnięcia Rewolucji Pomarańczowej zblakły, oba kraje rozeszły się w kierunkach» – pisze The Guardian.

Ukraiński Tydzień, 16 marca 2012 roku

Polska po wstąpieniu do Schengen wydaliła ponad 30 tys. cudzoziemców

Polska po wstąpieniu do strefy Schengen pod koniec 2007 roku, do końca ubiegłego roku, zmusiła do opuszczenia kraju z powodu naruszenia zasad pobytu, około 32,5 tysięcy cudzoziemców. Ponad połowę z nich stanowili obywatele Ukrainy.

Według Urzędu ds. Cudzoziemców w Polsce (UDSC), przedstawiciele władz polskich przez ostatnie cztery lata, wydali prawie 23 tys. postanowień «o dobrowolnym opuszczeniu» terenów Polski i ponad 9,5 tys. o przymusowym «wydaleniu» z kraju.

Cząstka Ukraińców wśród wszystkich obcokrajowców, których dotyczyły podobne decyzje, odpowiednio wynosi 70% i 45%.

Najwięcej postanowień o «wydaleniu», które jest bardziej rygorystycznym egzekwowaniem kary w przymusowym dostarczaniu osoby do granicy, obywatele Ukrainy otrzymali podczas pierwszego roku członkostwa w strefie Schengen – 2,7 tys.

Według wytycznych UDSC, w ubiegłym roku, takich postanowień Ukraińcom wydano mniej niż 400 -w porównaniu: 550 i 800- w dwóch poprzednich latach.

Przez ostatnie cztery lata, obywatele Ukrainy otrzymali ponad 16 tysięcy decyzji «o dobrowolnym opuszczeniu» terenów Polski. Z tymi decyzjami muszą sami opuścić kraj w ciągu dwóch tygodni od momentu odbioru (jeśli unika tego obowiązku, w przypadku ponownej kontroli, zostaje on wydalony pod przymusem – Red.).

Oprócz Ukraińców, od 2007roku do 2011, najczęściej zasady pobytu w Polsce, przekraczali obywatele Rosji, Wietnamu, Białorusi, Armenii, Mołdawii i Gruzji.

UNIAN, 16 marca 2012 roku

Kraje UE przywrócą ambasadorów na Białoruś

Naczelny przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Stosunków Zagranicznych Catherine Ashton poleciła krajom UE w ciągu tygodnia wysłać na Białoruś odwołanych wcześniej stamtąd ambasadorów.

Ashton podkreśliła, że ambasadorzy mają wrócić do Mińska do spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych krajów UE, które ma odbyć się 22-23 marca. Jest możliwe, że na tym spotkaniu mogą być zatwierdzone nowe sankcje wobec Białorusi.

Ambasadorzy 27 krajów Unii Europejskiej zostali odwołani z Białorusi pod koniec lutego – po tym, jak władze Białorusi postanowiły wydalić ambasadora Polski i przedstawiciela UE.

Ukranews.com, 16 marca 2012 roku