Artykuły
  • Register

100_1077

22 - 23 listopada w Konsulacie Generalnym RP w Łucku odbył się kurs metodyczny dla nauczycieli języka polskiego poza granicami Polski Metodyka nauczania języka polskiego.

Kurs został zorganizowany przez Konsulat Generalny RP w Łucku (który gościnnie  udostępnił dla uczestników konferencji z różnych części Wołynia i Rówieńszczyzny swoją salę konferencyjną), Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów na Wołyniu imienia Gabrieli Zapolskiej oraz Łuckie Gimnazjum nr 4 imienia Modesta Lewickiego. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Łucku oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, które przyznało dotację na jego zorganizowanie. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Małyska, konsultant Polonijnego Centrum Nauczycielskiego.

Szkolenie rozpoczęło wystąpienie Konsula Generalnego RP w Łucku, Pana Tomasza Janika, dyrektora Gimnazjum nr 4 w Łucku, Pana Aleksandra Myszkowca oraz Prezesa Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów na Wołyniu, Pani Świetlany Zinczuk.

Pani konsultant prowadząca szkolenie zaprezentowała uczestnikom «interaktywną» lekcję dla uczniów szkoły średniej. Uczestnicy warsztatów rysowali kredkami, wycinali z papieru, kleili, farbowali plakaty pod muzykę, zgadywali zagadki, tańczyli polkę lubelską, uczyli się wierszyków i piosenek, a tym samym wchodzili w role uczniów. Następnie, podczas wykładu zajęcia praktyczne były wyjaśniane i interpretowane w myśl najnowszych wymagań metodycznych. Mówiło się o aktywizacji różnych kanałów percepcji, automotywacji i motywacji oraz o szkodliwości jej nadmiaru, psychofizycznych typach uczniów, stylach uczenia się, dostosowaniu metod i organizacji procesu kształcenia do możliwości ucznia i stylu nauczania, robocie z uczniem na podstawie systemu «Edukacji przez ruch».

W ciągu dwóch dni szkolenie prowadzone było w następujący sposób: «sucha» teoria na przemian z praktyką nauczania i oglądaniem krótkometrażowych filmów edukacyjnych, po to, by lepiej utrwalić materiał. Jak przekonali się wszyscy obecni (a było tutaj ponad 60 osób), takie pozornie łatwe, ale naprawdę bardzo przemyślane i doskonale zaplanowane lekcje pozwalają dotrzeć do ogromnej objętości materiału leksykalnego i gramatycznego, a przede wszystkim łatwo bez przymusu opanować nie tylko wiersze, wyrazy, ale także wątki teoretyczne.

W pierwszym dniu warsztatów odbyło się rówież spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą (panią Magdaleną Bogusławską – Dyrektorem Zespołu SPZG, panem Mariuszem Wychódzkim – Kierownikiem Zespołu do spraw Polonii Zespołu SPZG) i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (panem Mieczysławem Sokołowskim, Naczelnikiem Wydziału Polonii i Polaków za Granicą w Departamencie Współpracy z Polonią MSZ).

Wszyscy uczestnicy w czasie spotkania zostali nie tylko wzbogaceni o nową wiedzę, ale również otrzymali podręczniki, pomoce, materiały audiowizualne oraz wydrukowane konspekty prezentowanych lekcji.

Oleksa ROGOZA