Artykuły
  • Register

Josyp Struciuk (pośrodku) podczas spotkania ze swoimi czytelnikami.

Ostatniego dnia września - w Dniu Bibliotekarza - w Bibliotece Głównej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki odbyło się spotkanie ze słynnym nowoczesnym poetą, prozaikiem, dramaturgiem, scenarzystą i krajoznawcą Josypem Struciukiem.

Pisarz przyszedł na świat we wsi Strilce na Chełmszczyźnie. Gdy mały Josyp ukończył zaledwie dziesięć lat, jego rodzina, podobnie jak tysiące innych ukraińskich rodzin zamieszkujących Chełmszczyznę i Podlasie, została zmuszona do przesiedlenia się na Ukrainę wschodnią. Trwała wówczas masowa akcja repatriacji. Niebawem rodzina Struciuków, nie umiejąc zakorzenić się w stepach, przeprowadziła się bliżej ojczystych stron – na Wołyń. Obecnie Wołyń jest domem pisarza, jednak nadal w jego twórczości szczególne miejsce zajmuje ojczysta Chełmszczyzna. A do tego jeszcze – Ukraina, jej język, miłość i natura.

Josypa Struciuka niepokoją problemy głodu, tragedii czarnobylskiej, oraz aktualne kwestie ludzkości. Ogółem Josyp Struciuk jest autorem kilkudziesięciu książek, w tym „Wyznania”, „Oświadczenia”, „Doświadczenia”, „Upominku od zająca”, „Stochodu”, „Worońka”, „Kwiatu dzikiej szandry” i innych. Są to utwory dla dzieci i dorosłych, wiersze, piosenki, opowieści ekranizowane, poematy dramatyczne  a także  powieści.

Podczas spotkania autor podzielił się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa i obiecał wkrótce ucieszyć swoich fanów nowymi tomami. Wiersze Josypa Struciuka recytowały dzieci łuckich przedszkoli i szkół. Piosenki wykonywali uczniowie Łuckiej Szkoły Muzycznej nr 3 i znana wołyńska piosenkarka Alla Opejda.

Wiktor JARUCZYK