Artykuły
  • Register

038_bereste4ko_by_lotr

18 stycznia 2011 roku w ogólnokształcącej szkole I-III stopnia w Beresteczku otwarto klasę języka polskiego. Będzie ona funkcjonować przy sobotnio-niedzielnej szkole Beresteczkowskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej.

W uroczystości otwarcia klasy wzięli udział Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Tomasz Janik, Wicekonsul Karolina Gołubiewska, przedstawiciel Departamentu Oświaty i Nauki Gorochowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Walentyn Boczkowski, dyrektor szkoły Nadija Moroz, prezes Beresteczkowskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej Halina Sokalska, przedstawiciele Towarzystwa z Łucka.

Jako pierwszy wystąpił Konsul Generalny RP w Łucku, Pan Tomasz Janik. Przypomniał, że Konsulat finansował wyposażenie klasy w tym celu, aby mieszkająca w Beresteczku polska mniejszość narodowa miała dostęp do edukacji polskiej i ci, którzy pragną zapoznać się z językiem polskim i kulturą polską, również mogli to uczynić: „Mam nadzieję, że ta klasa będzie takim miejscem, gdzie Polacy, ale również i Ukraińcy będą mogli się spotykać, lepiej się poznawać, bo myślę, że to jest bardzo ważne, by najbliżsi sąsiedzi, jakimi są Polacy i Ukraińcy, poznawali siebie lepiej nawzajem” – zauważył Konsul Generalny. Tomasz Janik wręczył dyplom uznania za zaangażowanie w modernizację polonijnych punktów oświatowych na Wołyniu Aleksandrowi Świcy, podziękował za dobrze wykonane prace wykonawcom remontu.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły opowiedziała obecnym o historii szkoły, a dyrektor Muzeum Historycznego w Beresteczku Oleg Dergaj zaprezentował wystawę starych fotografii i dokumentów związanych z historią szkolnictwa w Beresteczku.

Ukraińskimi i polskimi kolędami wszystkich obecnych powitał zespół „Stokrotki” działający przy Oddziale Towarzystwa Kultury Polskiej w Beresteczku. Ponieważ otwarcie klasy obchodzono w przededniu święta Chrztu Pańskiego, gospodarze, według tradycji ukraińskiej, przygotowali dla gości świąteczny poczęstunek  z dwunastu potraw. Częstowanie rozpoczęło się po odmówieniu wspólnej modlitwy – w języku ukraińskim i polskim.

Otwarcie klasy stało się końcowym etapem „dobrej sprawy”, którą rozpoczęto 15 lat temu, w 1996 roku, kiedy Towarzysto Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej założyło oddział w Beresteczku. W tym samym czasie przy oddziale powstała sobotnio-niedzielna szkoła. Ponieważ Towarzystwo nie posiadało własnego pomieszczenia, zajęcia  odbywały sie w jednej z klas ogólnokształcącej szkoły I-III stopnia. Klasa potrzebowała remontu, dlatego na początku 2010 roku Towarzystwo Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej zwróciło się z prośbą o wsparcie materialne remontu do Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Remont klasy, w czasie którego odnowiono pomieszczenie, zamieniono okna, wyposażono klasę w nowe meble, rozpoczął się w listopadzie 2010 roku, a został ukończony w przededniu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

MW,

zdjęcia Wołodymyra CHOMYCZA

 

Informacja:

Ogólnokształcąca szkoła I-III stopni m. Beresteczka została otwarta w październiku 1939 roku na podstawie siedmiuklasowej szkoły polskiej. Pierwsi maturzyści otrzymali świadectwa dojrzałości w 1948 roku.

Nowe pomieszczenie szkoły oddano do eksploatacji 1 września 1983 roku i obecnie ono mieści w sobie 624 uczniów. Jego łączna przestrzeń wynosi 3324 metry kwadratowe. W szkole jest 47 sal, w tym 23 klasy.

Obecnie do szkoły uczęszcza 315 uczniów i pracuje 33 nauczycieli (w tym metodystów – 2; starszych nauczycieli – 1; nauczycieli kategorii wyższej – 10; nauczycieli kategorii pierwszej – 15; nauczycieli kategorii drugiej – 4; nauczycieli specjalistów - 1).

Szkoła funkcjonuje w ramach programu szkolnego „Talent”, który ma na celu osiągnięcie wysokiego rozwoju twórczego uczniów. Założono bazę danych dla utalentowanych dzieci, przewidziano różnorodne formy pracy z nimi, prowadzi się monitorowanie uczestnictwa dzieci w róznych olimpiadach, konkursach. W celu zaangażowania uczniów w pracę naukowo-badawczą otwarto sześć sekcji Małej Akademii Nauk (z informatyki, fizyki, chemii, ukrainoznawstwa, literatury ukraińskiej, botaniki i zoologii). W wyniku pracy z utalentowanymi dziećmi szkoła dostała trzecią nagrodę w tablicy jakości wiedzy wśród szkół rejonu.

W celu zapoznania z narodowymi tradycjami, obyczajami, kulturą, sposobem myślenia, bytem, dziedzictwem narodu polskiego od stycznia 1996 roku w szkole funkcjonuje sobotnio-niedzielna szkoła polska, założona dzięki staraniom Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej na Wołyniu. Szkołę odwiedza 30 uczniów podzielonych na trzy kategorie według wieku. Oni są zaangażowani w konkursy publicystyczne, artystyczne, wystawy.

Dzięki funkcjonowaniu sobotniej szkoły 6 jej uczniów zostało studentami szkół wyższych Polski, corocznie uczniowie mogą zwiedzić sąsiedni kraj, porozmawiać z polskimi rówieśnikami, odpocząć.