Artykuły
  • Register

Dnia 5.marca miało w Równem miejsce podpisanie umowy o współpracy między Szkołą nr 1 im. W. Korolenki w Równem a Zespołem Szkół Średnich w Sulejowie w województwie łódzkim w Polsce

Umowę podpisali: ze strony polskiej dyrektor Zespołu Szkół Średnich w Sulejowie, Pan Stanisław Ból, ze strony ukraińskiej dyrektor Szkoły nr 1 w Równem Pani Olena Serwetnik. Dokument został podpisany w obecności zaproszonych gości, między innymi naczelnika Wydziału Oświaty miasta Równe, Pana W. S. Harkowca oraz delegacji polskiej – przedstawiciela Rady Rodziców, Pani Ilony Brzezańskiej, nauczyciela z Zespołu Szkół Średnich w Sulejowie, Pani Katarzyny Myszkowskiej, a także wiceprezesa stowarzyszenia Gałązka Oliwna z Piotrkowa Trybunalskiego, Pani Grażyny Muszwic.

Umowa została podpisana w ramach programu edukacyjnego RITA, mającego na celu transgraniczną współpracę placówek oświatowych. Współpraca między wyżej wymienionymi szkołami będzie polegać na dzieleniu się doświadczeniami pedagogicznymi, na integracji dzieci i młodzieży poprzez wspólne wyjazdy oraz na pogłębianiu wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym poprzez organizację warsztatowych spotkań uczniów z tychże szkół.

Delegacja polska została przyjęta bardzo ciepło zarówno przez nauczycieli Szkoły nr 1 w Równem, jak i przez uczniów, którzy przygotowali specjalny program w ramach pracy koła zainteresowań Euroklub. Dzieci swój występ oparły o tegoroczne polskie jubileusze, związane z upamiętnieniem wybitnych Polaków – Czesława Miłosza i Marii Skłodowskiej - Curie.

Następne spotkanie przedstawicieli obu placówek planowane jest na maj tego roku.

Inicjatorkami i dobrymi duchami przedsięwzięcia są wiceprezes stowarzyszenia Gałązka Oliwna z Piotrkowa Trybulskiego, Pani Grażyna Muszwic oraz członek Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej w Równem, a równocześnie nauczyciel muzyki w Szkole nr 1 w Równem, Pani Swietłana Gemberg.

 

Justyna JANCZ