Artykuły
  • Register

Chelm misto partner 4 Mirosław MajewskiPodczas oficjalnego spotkania mera miasta Łuck Mykoły Romaniuka z prezydentem Chełma Agatą Fisz podpisano umowę o współpracy oraz określono nowe kierunki współpracy, które będą sprzyjały zacieśnieniu więzi pomiędzy Łuckiem a Chełmem.

Dokument podpisany przez Mykołę Romaniuka i Agatę Fisz przewiduje sprzyjanie rozwojowi współpracy w zakresie edukacji i wychowania, kultury, sportu i turystyki, ochrony środowiska i kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, gospodarki komunalnej, architektury i budownictwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz samorządów.

Zadeklarowano także wspieranie różnych form współpracy między organizacjami, przedsiębiorstwami, instytucjami, fundacjami i spółkami o różnej osobowości prawnej, realizację wspólnych przedsięwzięć w oparciu o prawo polskie i ukraińskie.

Umowa o współpracy przewiduje wymianę delegacji samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacji, kultury oraz sportu. Celem tej wymiany będzie zapoznanie się z doświadczeniami w zakresie zarządzania, rozwoju tradycji narodowych oraz kulturowych, aktywizacji udziału obywateli w życiu społecznym i politycznym, wsparcia inicjatyw polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości w Polsce, które skierowane są na pielęgnowanie tradycji narodowych i języka ojczystego.

Dział Informacyjny Rady Miejskiej

Mirosław Majewski / http://moje.radio.lublin.pl/