Artykuły
  • Register

1 marca w siedzibie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku odbyło się robocze spotkanie Konsula Generalnego Tomasza Janika z dziennikarzami ukraińskimi. Głównym powodem tego spotkania według Konsula Generalnego jest pewien niedosyt informacji o współpracy w różnych mediach.

Na początku spotkania Konsul Generalny przypomniał obecnym, że 1 marca Polska obniżyła opłaty wizowe dla obywateli Ukrainy z 35 do 20 euro. Zdaniem Konsula „jest to wymierny przykład dobrosąsiedzkich stosunków Polski i Ukrainy”. Warto zwrócić tu uwagę na to, że obniżka dotyczy długoterminowych polskich wiz krajowych. Opłata za wizę szengeńską pozostaje bez zmian. Cena wizy krajowej zrównała się teraz z ceną przepustki, która jest wydawana w ramach Małego Ruchu Granicznego – umowy pomiędzy Polską i Ukrainą, która wprowadziła bezwizowe przemieszczanie się obywateli Polski i Ukrainy w strefie 30 km przy granicy. Konsulat w Łucku wydał już prawie 16 tys. takich zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach MRG. „Oceniamy, że jest to bardzo dobry program współpracy polsko-ukraińskiej. Wpłynęła już ona na zmianę pogranicza, rozwijają się kontakty rodzinne, handlowe itd. Jak podaje Polska Straż Graniczna, 50 procent przekroczeń granicy dokonuje się na podstawie tego właśnie dokumentu – przepustki MRG” - zaznaczył konsul. Oprócz tego, obecnie blisko 14 kategorii obywateli Ukrainy w ogóle zwolniono z opłat wizowych.

W trakcie spotkania padły pytania o pomnik w Sahryniu w powiecie hrubieszowskim i Ostrówkach niedaleko Lubomla, o muzeum Wiaczesława Lipińskiego, o współpracy z władzą lokalną, a nawet o napisanie wspólnego podręcznika z historii. Odpowiadając na pytanie dotyczące migracji osób pracujących pan Tomasz Janik powiedział, że w Polsce obecnie odczuwa się przede wszystkim niedobór fachowców w dziedzinach budowlanych, technicznych, budowy maszyn. „Polska, korzystając obecnie z dofinansowania z funduszy europejskich intensywnie się modernizuje – budowane są nowe drogi, oczyszczalnie ścieków, stawiane wały, więc potrzeba rąk do pracy” - zaznaczył Konsul Generalny. Podał też statystyki: w zeszłym roku konsulat w Łucku wydał ponad 90 tys. wiz, z czego połowa to wizy narodowe do Polski, a 40 proc. wiz wydanych w zeszłym roku w Łucku to były wizy do pracy.

 

W tym roku Konsulat Generalny RP w Łucku  ma przygotowany ambitny program promocji kultury polskiej w łuckim okręgu konsularnym. Przewidywana jest współpraca w trzech imprezach jazzowych na Wołyniu: Dialogi Jazzowe, Jazz Bez i Art Jazz Cooperation. W Polsce rok 2011 jest rokiem Czesława Miłosza, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, w związku z czym zaplanowano kilka imprez, które przybliżą odbiorcy ukraińskiemu tę postać. W tym roku dalej będzie rozwijała się współpraca pomiędzy fotografikami ukraińskimi i polskimi, przewidziano zwłaszcza kilka wystaw fotograficznych, pokazujących Polskę. Jest w planach także Festiwal Kina Polskiego, uczestnictwo w obchodach Dni Europy, w festiwalu poświęconym Igorowi Strawińskiemu.  Będą przybliżane ważne rocznice w historii Polski, które zapoczątkowały przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej: wydarzenia marcowe z roku 1968, które w efekcie doprowadziły do powstania „Solidarności”. W tym roku mija 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Także biorąc pod uwagę udane wydarzenia związane z postacią Witkacego, znanego polskiego dramaturga, który we wrześniu 1939 roku odebrał sobie życie właśnie tutaj na Wołyniu w momencie wkraczania Armii Czerwonej, konsulat chce kontynuować współpracę z teatrami z Zakopanego i Słupska, których patronem jest Witkacy i zaprosić ich również w tym roku ze spektaklami do Łucka i Równego.

Oprócz wszystkich tych informacji dziennikarze otrzymali od Konsula Generalnego propozycję pomocy w zorganizowaniu wizyty studyjnej dziennikarzy ukraińskich, aby mogli zobaczyć, jak wygląda przygotowanie granicy do Euro 2012.

Natalia DENYSIUK