Artykuły
  • Register

P3242698

Wraz z wieloma reformami, które rozpoczęły się w naszym kraju, ukraińska społeczność oczekuje nie mniej ważnej „rewolucji” – w dziedzinie ochrony zdrowia. Teraz dużo się mówi o podniesieniu statusu zawodu lekarzy oraz o tym, jak uczynić medycynę dostępną dla wszystkich i efektywnie działającą na rzecz zdrowia obywateli. Dyskusja na temat nowego modelu opieki zdrowotnej na Ukrainie toczy się nie tylko na poziomie urzędowym i naukowym. Aktywnie do niej dołączyli również fachowcy, którzy dostarczają Ukraińcom bezpośrednich usług zdrowotnych  i opinia których powinna być uważana za istotną w  podjęciu decyzji o reformowaniu medycyny.

Temat ten jest także jednym z najważniejszym podczas posiedzeń Koła Lekarzy, które od ponad roku działa przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej na Wołyniu imienia Ewy Felińskiej. Do Koła należą lekarze reprezentujący wszystkie instytucje medyczne centrum obwodowego i prawie wszystkie dziedziny medyczne. Prezesem Koła Lekarzy jest doktor medycyny Leonid Pastryk. Jedno z zadań ośrodka polega na wspieraniu współpracy polskich i ukraińskich doktorów. Właśnie to stało się powodem do zorganizowania wspólnego spotkania lekarzy na terenie Polski. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie się z doświadczeniem polskich kolegów w przeprowadzeniu reformy medycznej.

 

Grupa wołyńskich lekarzy od 24. do 26. marca bieżącego roku na zaproszenie fundacji „Pro Bono Futuro” odwiedziła szereg placówek medycznych i agencji urzędowych w Lublinie i Chełmie. Program był bardzo bogaty. Wśród instytucji, które ukraińscy doktorzy odwiedzili podczas wizyty, był Niezależny Szpital Wojewódzki w Chełmie. Za ostatnie dziesięciolecie, po przeprowadzeniu w Polsce reformy systemu ochrony zdrowia, ta instytucja w niedużym miasteczku stała się współczesnym szpitalem, odpowiadającym standardom europejskim. Dwu- i trzyosobowe pokoje dla chorych, nowoczesny sprzęt, kompletne oprogramowanie. Oddziały Kardiologii i Neurologii posiadają sale specjalistyczne intensywnej opieki medycznej. Polacy nie zabierają ze sobą do szpitala bandaży, strzykawek i leków, a w razie potrzeby mają realną szansę otrzymać bezpłatne skierowanie do specjalistycznego sanatorium. Również lekarzom stworzono wszystkie warunki do pełnienia przez nich bezpłatnej opieki lekarskiej. Dużo uwagi poświęcono także rehabilitacji pacjentów i ich powrotowi do normalnego trybu życia.

Doktorzy odwiedzili również sanatorium leczniczo-kuracyjne w Nałęczowie, położonym w pobliżu Lublina. Dyrektor sanatorium ds. spraw leczniczych Tomasz Kwiatkowski osobiście prowadził wycieczkę po leczniczych, kuracyjnych i rehabilitacyjnych ośrodkach Nałęczowa. W miasteczku funkcjonuje szpital kardiologiczny, który obsługuje region o liczbie ludności 200 tys. Tutaj udziela się natychmiastowej pomocy pacjentom z ostrym zespołem wieńcowym i zawałem sercowym, comiesięcznie lekarze wypełniają do 150 wieńcografii przy pomocy balonoplastyku lub stentowania naczyń wieńcowych. Okres rehabilitacji pacjenci odbywają w lokalnym centrum rehabilitacyjnym dla chorych na serce. Sanatorium specjalizuje się także w  rehabilitacji chorych ortopedycznych. Dobre wyniki leczenia osiągnięto dzięki personelowi medycznemu o wysokim poziomie fachowym, współczesnej fizjo- , hydro- i kinezoterapii. Ponadto Nałęczów dysponuje własną wodą mineralną, bogatą w żelazo. Uzdrowisko jest znane nie tylko w Polsce, na leczenie i kurację przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Unii Europejskiej, są też pacjenci z Ukrainy.

Specyfika funkcjonowania systemu zdrowia w Polsce i możliwości wzajemnej współpracy stały się tematem 3-godzinnego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim z Marszałkiem Wacławem Pękalskim i z Dyrektorem Departamentu Opieki Zdrowotnej Zbigniewem Orłem, którzy opowiedzieli o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

IMG_0413

Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce rozpoczęło się w 1991 roku. Kraj przeszedł bardzo trudną drogę, wprowadzając model medycyny ubezpieczeniowej. Pewne trudności i problemy pozostają do dziś. Jednak głównym czynnikiem skutecznej reformy medycznej jest wystarczające finansowanie dziedziny medycznej (około 6% PKB) oraz stworzenie przejrzystych przepływów środków do placówek medycznych. Niewątpliwie istotne pozytywne zmiany zaszły w tym w Polsce po jej przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Przystąpienie do UE stało się prawdziwym bodźcem rozwoju we wszystkich sektorach gospodarki. Na przykład Stare Miasto w Lublinie ze swoją unikalną architekturą, która sięga głębi wieków (XIII-XVI w.), nie zostało zrujnowane, a dzięki wielkiemu wsparciu finansowemu UE przekształca się w prawdziwą atrakcję turystyczną. Sam Lublin w coraz większym stopniu dorasta do rangi najpiękniejszych miast Polski, gdzie jest dużo młodzieży, ponieważ spomiędzy 350 tysięcy mieszkańców miasta liczba studentów stanowi 100 tysięcy. Wśród nich są też przyszli lekarze. Wołyńska delegacja odwiedziła również jedną z największych uczelni lokalnych – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wizyta została zorganizowana przez dra Jacka Szczota, który wykłada na tym uniwersytecie.

Pozytywne wrażenia u wołyńskich doktorów pozostawiły po sobie odwiedziny powiatowego szpitala w m. Łęczna województwa lubelskiego. Dyrektor szpitala Piotr Rybak zapoznał lekarzy z regulaminem szpitala, który funkcjonuje od 2008 roku. Szczególne zainteresowanie wywołało zapoznanie się z centrum oparzeń, obsługujące pacjentów z traumami oparzeniowymi ze wschodniej części Polski.

Należy zauważyć, że polscy doktorzy darzą wielkim szacunkiem swoich ukraińskich kolegów zawodowych, bo mimo braku finansowania opieki zdrowotnej na Ukrainie, nasi lekarze są wysoko wykwalifikowani i mają wielki popyt za granicą. Dobrze by było, gdyby ich kwalifikacja ceniona była również w kraju oraz ich opinia została wzięta pod uwagę i stała się znaczącym czynnikiem reformy medycyny.

Koło Lekarzy przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej na Wołyniu imienia Ewy Felińskiej wyraża szczerą wdzięczność Panu Doktorowi Jackowi Szczotowi, założycielowi fundacji «Pro Bono Futurо» і Panu Andrzejowi Strawie, członkowi zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny za wsparcie finansowe i pomoc osobistą w zorganizowaniu wizyty do Polski.

Leonid PASTRYK, Switlana GORIACZEWA