Artykuły
  • Register

Ryszard_Kaczorowski_2008

26 listopada minęła 91 rocznica urodzin Ryszarda Kaczorowskiego.

Tutaj na Ukrainie mało o nim wiemy. Nie wiemy prawie nic. W bieżącym roku polskie media dużo o nim mówiły, niestety z bardzo smutnego powodu – 10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. W tym dniu Polska straciła dwóch prezydentów – Lecha Kaczyńskiego i  Ryszarda Kaczorowskiego. Ten drugi był ostatnim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

 

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. Od najmłodszych lat był harcerzem. Na początku wojny – aktywny działacz konspiracji. W 1940 roku został aresztowany przez NKWD i skazany na karę śmierci, którą później zamieniono na 10 lat obozu na Syberii.

Los zdecydował inaczej. W 1942 roku Kaczorowski opuścił Związek Radziecki z żołnierzami armii generała Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy.

Po wojnie zamieszkał w Londynie, skończył Szkołę Handlu Zagranicznego. Pracował jako księgowy. Sprawie swojego życia – harcerstwu – poświęcił się poza krajem, organizując na emigracji polskie harcerstwo oraz będąc przez 33 lata we władzach światowego Związku Harcerstwa na Obczyźnie. Przez Polaków przebywających na emigracji został powołany w skład Rady Narodowej, Rady Koordynacji Polonii Wolnego Świata, Rady Funduszu Pomocy Krajowi, Rady Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Rady Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej. W 1986 został ministrem spraw krajowych w Radzie Narodowej Rzeczypospolitej. W 1989 został prezydentem RP na uchodźstwie. Był szóstym i ostatnim z prezydentów reprezentujących ciągłość władzy suwerennej II Rzeczypospolitej. W grudniu 1990 roku po raz pierwszy od 50 lat przyjechał do Polski, żeby na Zamku Królewskim w Warszawie przekazać Lechowi Wałęsie urząd i insygnia władzy. Nadal mieszkał w Londynie, jednak często przebywał w Polsce, gdzie uczestniczył i patronował wielu wydarzeniom.

Po tragicznej śmierci został pochowany w Krypcie Wielkich Polaków – dolnej części Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w miejscu, które przeznaczone jest na pochówek i upamiętnienie najbardziej zasłużonych polskich patriotów oraz ludzi kultury i nauki.

 

 

Odznaczenia

Ryszard Kaczorowski z tytułu pełnionej funkcji Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski był kawalerem tych orderów. Ojciec Święty Jan Paweł II nadał mu Wielki Krzyż Orderu Piano, a królowa Elżbieta II Wielki Krzyż Rycerski Najznakomitszego Zakonu św. Michała i św. Jerzego. Był także posiadaczem Krzyża Franciszkańskiego, Krzyża Armii Krajowej, Krzyża Monte Cassino, Krzyża Więźnia Politycznego. Uhonorowany Medalem Konfederacji Jasnogórskiej, należał do grona Przyjaciół Jasnej Góry. Odznaczono go również Medalem Wdzięczności Muzeum Lotnictwa Polskiego „Summa Cum Laude”. W lutym 2010 z rąk Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego otrzymał Odznakę Honorową „Bene Merito”.

Prezydent Ryszard Kaczorowski został także obdarzony honorowym obywatelstwem 30 polskich miast. Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Medycznej w Białymstoku, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przewodniczącym Rady Dziedzictwa Archiwalnego w Warszawie, członkiem Rady Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie, honorowym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan oraz innych stowarzyszeń i organizacji, a także patronem (i członkiem Rady) Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii oraz Polonia Aid Foundation Trust w Londynie.

Natalia DENYSIUK