Artykuły
  • Register

IMG_0022W tym roku na Zapusty w Równem przygotowano bal kostiumowy dla najmłodszych. 5. marca salę Towarzystwa Kultury Polskiej wypełniły dzieci w barwnych i bardzo pomysłowych strojach. Znalazło się kilka księżniczek, pojawił się husarz, liczne grono stanowiły także dzieci – koty...

Na balu dzieci prezentowały swoje kostiumy, oglądały multimedia z polskimi tańcami, a potem pod okiem choreografa, Pani Wiktorii Harasym próbowały same zatańczyć podstawowe figury polskich tańców narodowych – poloneza i krakowiaka. Spotkanie zintegrowało dzieci z zajęć polskiej szkółki przy Towarzystwie i przybyłych na zabawę uczniów klas języka polskiego ze Szkoły nr 15 w Równem.

Podobne spotkanie miało miejsce po raz pierwszy w Dubnie w Towarzystwie Kultury Polskiej, przy czym na spotkanie została tam zaproszona młodzież. W profesjonalnej sali do zajęć tanecznych uczniowie szkółki sobotniej języka polskiego mieli możliwość zapoznania się z tańcami takimi jak polonez i lubelski.

Natomiast w Goszczy miały miejsce Zapusty nie tylko z tańcami, multimediami, ale także z krótkimi scenkami tematycznymi, przygotowanymi przez uczniów z tamtejszego gimnazjum pod okiem Pani Oksany Jesimczuk. W każdym ośrodku po tanecznych wygibańcach można było pokrzepić siły tradycyjnymi pączkami.

Pomysłodawcą, inspiratorem i organizatorem tego rodzaju spotkań zapustowych jest nauczycielka języka polskiego z Równego, Pani Justyna Jancz.

MW