Artykuły
  • Register

014_media_dim_by_lotr

12 kwietnia 2011 roku w siedzibie Wołyńskiej Obwodowej Państwowej Kompanii Telewizyjno-Radiowej odbyło się wręczenie dyplomów, podziękowań i nagród zwycięzcom I, ІІ i ІІІ etapu konkursu radiowego „Wołyń-Lubelszczyzna”. Od wielu lat nasz obwód utrzymuje kontakty gospodarcze, naukowe i kulturalne z sąsiednim polskim województwem. Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy młodzieży o tej współpracy. Sponsorem konkursu były obwodowe organizacje Europejskiej Partii Ukrainy (prezes - Ołena Golewa) i partii „Front zmian” (prezes - Światosław Krawczuk).

Główne nagrody od Konsula Generalnego RP w Łucku (wręczył je pan konsul Krzysztof Sawicki) otrzymali uczestnicy konkursu, którzy udzielili najlepszych odpowiedzi na 9 pytań na wszystkich trzech etapach i otrzymali od 30 do 43 punktów. Są to: mieszkaniec miasta Łucka Wiktor Semeniuk, student I roku Łuckiej Politechniki Dmytro Kucharuk, studentka Łuckiej Wyższej Szkoły Zawodowej Budownictwa i Architektury Natalia Finiuk, pracownik hipermarketu „Epicentr” Wiktor Porteczko, studentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Wołyńskim imienia Łesi Ukrainki Wiktoria Kuryluk i student Nowowołyńskiego Kolegium Elektromechanicznego Wasyl Mygas.

Supernagroda – telewizor od Fundacji Borysa Klimczuka „Ridna Wołyń” – trafiła do wykładowcy Maniewickiej Szkoły Sztuk Pięknych, Ołeksandra Finiuka. Jego rzetelną pracę jury oceniło 45 punktami.

Uczestnicy konkursu otrzymali gratulacje z rąk Maria Andruszko - zastępcy generalnego dyrektora Wołyńskiej Obwodowej Państwowej Kompanii Telewizyjno-Radiowej, a także Walentego Wakoluka - prezesa Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej.

Jest to już piąty konkurs przeprowadzony dla słuchaczy Wołyńskiego Radia. Poprzednie edycje: „Nasz sąsiad – Polska”, „Łuck-Lublin miasta partnerskie”, „Juliusz Słowacki wieszczem Ukrainy”, „Fryderyk Chopin – kompozytor i pianista”. Troje zwycięzców konkursu o Juliuszu Słowackim odbyło czterodniową podróż do miast sąsiedniego województwa lubelskiego.

Autor i prowadzący ukraińsko-polskiego programu „Po obu stronach Bugu”, dyrektor Wołyńskiego Radia Wasyl Fedczuk, za którego inicjatywą przeprowadzone zostały wyżej wymienione konkursy, został wyróżniony nagrodą przez Konsulat Generalny RP w Łucku z okazji 65-ej edycji programu.

Już tradycyjnie partnerami medialnymi była „Teleradiogazeta” Wołyńskiej Obwodowej Państwowej Kompanii Telewizyjno-Radiowej i dwutygodnik „Monitor Wołyński”.

MW

zdjęcia Wołodymyra CHOMYCZA

{gallery}21.04.2011/media{/gallery}