Artykuły
  • Register

9fdb11cc0abdd49bbbaa07444bbcab7fPrawie 20 milionów Polaków mieszka poza granicami kraju. Rozsiani są po całym świecie. Największym skupiskiem Polaków są Stany Zjednoczone, znaczna grupa emigracji polskiej i osób polskiego pochodzenia żyje w Brazylii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Francji a także w Niemczech na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Masowe procesy emigracyjne oraz zamieszkanie tak dużej liczby Polaków poza ojczyzną są  konsekwencją skomplikowanych procesów historycznych sięgających jeszcze w XVIII wieku, rozbiorów Polski, powstań narodowych, wojen i deportacji. Równie często powodem opuszczenia ojczystego kraju były względy ekonomiczne.

Z inicjatywy Senatu w 2001 roku dzień 2 maja został ustanowiony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Jednocześnie w tym dniu obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Główną intencją senackiej ustawy było umacnianie poczucia polskiej wspólnoty narodowej poza granicami państw i ponad podziałami ideowymi a także potwierdzenie jedności wszystkich Polaków na świecie. Dzień Polonii przypomina rodakom żyjącym poza granicami Polski o ich korzeniach i pomaga w zachowaniu świadomości narodowej. Zgodnie z uchwałą, konstytucyjnym opiekunem polskiej diaspory jest Marszałek Senatu.

Co roku, 2 maja odbywało się wspólne świętowanie z Polonii z różnych krajów. Międzynarodowe Dni Polonii miały miejsce miedzy innymi na Łotwie, w Grecji, w Rosji, a przed rokiem w Kanadzie.

W tym roku gospodarzem tej wielkiej imprezy były Winnica i Berdyczów na Ukrainie. Ze względu na beatyfikację Jana Pawła II, termin obchodów przesunięto na 6-7 maja. W uroczystościach udział wzięła oficjalna delegacja z Polski na czele z marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem,  przedstawicielami Sejmu i Senatu oraz samorządowcami. Obecni byli także przedstawiciele polskich organizacji z różnych państw i stowarzyszeń współpracujących z Polonią, duchowni rzymsko-katoliccy na czele z wiceprzewodniczącym episkopatu Ukrainy Biskupem Leonem Dubrawskim. W obchodach wzięła udział również delegacja władz z Ukrainy na czele z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Włodzimierzem Łytwynem oraz ministrem kultury Ukrainy Mychajłem Kuliniakiem.

Pierwszy dzień obchodów rozpoczął się odsłonięciem w centrum Winnicy tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Potem marszałek Senatu Bogdan Borusewicz odbył rozmowy z przedstawicielami władz ukraińskich oraz miejscowymi samorządowcami. Bogdan Borusewicz w czasie spotkania w hotelu  „Podole” z przedstawicielami polskich środowisk  dziękował im za kultywowanie polskiej kultury i pamięci narodowej, zachowanie polskiego języka i utrzymywanie kontaktów z Macierzą. "Chciałbym, żeby była to okazja, aby naszym rodakom mieszkającym w Polsce przypomnieć, że mają rodaków poza granicami kraju i że mamy w stosunku o nich zobowiązania; musimy się dzielić tym co mamy" - powiedział dziennikarzom marszałek i podkreślił że Polska jest krajem na tyle zasobnym, że jest w stanie się dzielić. W ciągu 20 lat Senat przeznaczył na pomoc dla Polonii ok. 850 mln zł.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz udekorował działaczy polonijnych odznaczeniem „Zasłużony dla kultury polskiej” podczas koncertu galowego z udziałem ukraińskich zespołów polonijnych oraz gwiazdy z Polski, zespołu Golec uOrkiestra. Dzień zakończył się uroczystym przyjęciem z okazji Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta Konstytucji 3 Maja.

Walenty WAKOLUK