Artykuły
  • Register

007_den'_bat'ka_by_lotr

Dzień Ojca świętowany jest w wielu krajach świata w różne dni. Na przykład w sąsiedniej Polsce dzień ten obchodzony jest 23 czerwca od 1965 roku. W Ukrainie tradycję tę zapoczątkowano dopiero w ubiegłym roku w trzecią niedzielę września.

W tym roku po raz pierwszy Dzień Ojca świętowano także w Łucku z inicjatywy międzynarodowej organizacji społecznej „Międzynarodowe Centrum Ojcostwa”. Organizatorzy obiecują, że już w następnym roku święto to będzie świętem ogólnonarodowym.

– Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa ds. Rodziny, Młodzieży i Sportu Halina Żukowska oznajmiła niedawno, że przygotowywany jest nowy państwowy program wsparcia rodziny do 2016 roku, który będzie propagował wzrost roli ojca w wychowaniu dziecka – poinformował Wołodymyr Redkacz, koordynator akcji dobroczynnej „Ogólnonarodowy Dzień Ojca” z MOS „Międzynarodowe Centrum Ojcostwa”. – Pani Halina obiecała również, że Ministerstwo jeszcze w tym roku przystąpi do opracowania projektu Dekretu Prezydenta o ustanowieniu Dnia Ojca świętem państwowym.

Pozostali organizatorzy, którzy również włączyli się do świętowania Dnia Ojca w Łucku uważają to za konieczność, ponieważ rola ojca w rodzinie i w społeczeństwie stopniowo się zmniejsza.

– Obecnie ojciec częściej traktowany jest jak źródło dochodów, a nie jak członek rodziny, który powinien brać udział w wychowywaniu dziecka ¾ uważa  Dyrektor Wydziału Prasowego Wołyńskiej Obwodowej Fundacji Charytatywnej „Przeobrażenia” Ołeksandr Samruk. – W tym roku mój syn poszedł do pierwszej klasy i kiedy poszedłem na pierwsze zebranie rodziców byłem zdziwiony, ponieważ były tam same kobiety. Dla mnie osobiście, jako ojca, to sygnał, żeby być blisko swojego dziecka. Jednocząc siły, możemy zwrócić uwagę na problem, który występuje w naszym społeczeństwie.

Istnienie problemu potwierdzają także oficjalne statystyki, które podają, że 45% ukraińskich dzieci wychowuje się w niepełnych rodzinach. Zgodnie z wynikami badań socjologów, ukraiński ojciec poświęca swojemu dziecku średnio 4 minuty dziennie, a jedynie 1/3 tatusiów pomaga dzieciom przy odrabianiu pracy domowej. Zaledwie 34% dorosłych mężczyzn uważa swego ojca za wzór.

 

Aby zbadać, jak wygląda sytuacja w Łucku, organizatorzy Dnia Ojca przeprowadzili podczas święta ankiety i postawili respondentom pięć pytań zasadniczych: Kto jest w Twojej rodzinie liderem? Ile czasu spędzasz ze swoim ojcem i ile chciałbyś spędzać? Czy ojciec bierze udział w Twoim życiu codziennym? Czy Dzień Ojca powinien być świętowany w Łucku?

Zgodnie z wynikami badań, które zostały ogłoszone podczas podsumowania Dnia Ojca w Łucku, 39% pytanych odpowiedziało, że liderem rodziny jest ojciec, 34% wybrało matkę, 12% zauważyło, że w ich rodzinie panuje równowaga, a 5% uznało, że sami są liderami.

Kilka godzin dziennie ze swoim ojcem spędza zaledwie 25% respondentów, 10% - kilka godzin w tygodniu, 29% - kilka godzin w miesiącu (najwięcej – przyp. autora), 9% w ogóle nie spędza czasu z ojcem.

Na pytanie „Ile czasu chciałbyś spędzać ze swoim tatą?” tylko 25% stwierdziło, że chciałoby spędzić kilka godzin dziennie, 35% pytanych potrzebuje więcej czasu niż do tej pory, 27% uważa, że spędza z ojcem wystarczającą ilość czasu, a 13% jeszcze się nie określiło.

Ankieta wykazała, że 63% badanych wskazuje na aktywny udział ojca w codziennym życiu, według 14% ich ojciec tylko czasami okazuje nim zainteresowanie, 23% twierdzi, że nie robi tego nigdy.

Na ostatnie pytanie, dotyczące świętowania Dnia Ojca w Łucku, 95% udzieliło pozytywnej odpowiedzi, dla 2% takie święto nie jest potrzebne, a 3% nie podjęło jeszcze decyzji.

Podczas świętowania organizatorzy poszukiwali kandydatów do tytułu „Wyjątkowy Tata 2011”. Zwycięzca zostanie wybrany drogą głosowania mieszkańców miasta i otrzyma cenną nagrodę. Wynik konkursu na „Najlepszego Tatę” zostanie ogłoszony dopiero w następnym roku (do tej pory organizatorzy otrzymali jedynie 10 ankiet).

 

W ramach obchodów Dnia Ojca w Łucku odbyły się rodzinne zawody, w których udział brali ojcowie, matki, dzieci, babcie i dziadkowie. Prawdziwi mężczyźni mieli możliwość sprawdzenia swoich sił w konkurencji „Przeciąganie samochodów”, a dzieci prezentowały swoją twórczość na asfalcie. Mieszkańcy Łucka obejrzeli siłowy pokaz Ołeksija Selifanowa i niezapomniane wyścigi brzdąców – maluchy do pierwszego roku życia rywalizowały w szybkości, a zwycięzcą został ten, kto pierwszy przeczołgał się od mamy do taty.

Ogólnie rzecz biorąc, pierwszy Dzień Ojca w Łucku można uznać za udany. Mamy nadzieję, że w 2011 roku dzień ten będzie obchodzony nie w poszczególnych miastach, a w całej Ukrainie, na ogólnonarodowym poziomie.

Ania TET


{gallery}07.10.2010/bat{/gallery}