Artykuły
  • Register

007_milosz_by_lotr

11. marca w Pałacu Kultury m. Łucka odbył się IV Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie. W tym roku odbył się on w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza.

W IV Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie wzięło udział 39 osób z obwodów wołyńskiego, rówieńskiego, lwowskiego, oraz tarnopolskiego. W repertuarze uczestników znalazły się utwory z polskiej literatury, wykonane po polsku i po ukraińsku. Szczególne miejsce na konkursie znalazła poezja Czesława Miłosza – wybitnego polskiego poety, tłumacza i eseisty, laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Konkurs został objęty patronatem burmistrza miasta Łuck Mykoły Romaniuka, Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, Konsula Generalnego RP w Łucku Tomasza Janika, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana.

Otwierając konkurs słowa wsparcia uczestnikom powiedzieli goście konkursu oraz członkowie jury. Zwłaszcza kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie Anna Krawczyk podziękowała wszystkim, którzy starają się o to, żeby język polski i literatura polska gościły na Wołyniu. Ona powitała także uczestników, zaznaczając przy tym, że to jest ich święto: “Będziecie recytować teksty naszych polskich pisarzy i poetów i przeniesiecie nas w ten kraj według własnych emocji”. Anna Krawczyk powiedziała także, że ten konkurs to jest święto słowa tak polskiego, jak i ukraińskiego.

Wśród członków jury, na czele którego stała pani Anna Krawczyk, znaleźli się Witold Dąbrowski, wicedyrektor Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN, Ołeksandr Jakymczuk – Narodowy Artysta Ukrainy, aktor Wołyńskiego Obwodowego Muzyczno-Dramatycznego Teatru im. T.Szewczenki, Larysa Tycha – doktor nauk filologicznych, docent Katedry Inżynierskiej Pedagogiki, Psychologii i Ukrainoznawstwa na Łuckiej Politechnice, Rymma Redczuk – doktor nauk filologicznych, wykładowca Katedry Dokumentoznawstwa i Działalności Informacyjnej w Łuckim Instytucie Rozwoju Człowieka na Uniwersytecie “Ukraina”.

 

Po ukończeniu konkursu wybrano jedenastu laureatów, którzy w dniach 29. kwietnia – 1. maja 2011 roku będą uczestniczyć ze strony ukraińskiej w IV Polsko – Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa w Lublinie. Laureatami konkursu są: Jurij Wolaniuk (Łuck), Hałyna Każan (Łuck), Władysława Łazarewa (Łuck), Anna Muzyka (Łuck), Ulana Muzyczenko (m. Szumsk, obwód tarnopolski), Danuta Nauholnyk (Lwów), Natalia Neczyporuk (Łuck), Wiktoria Ostapczuk (Łuck), Wiktoria Poliszczuk (Łuck), Daryna Chyżniak (Łuck) oraz Anna Szepeluk (Łuck). Jeszcze troje uczestników (Olga Borysowa (Łuck), Inna Wasecka (Równe) i Bogdan Myskowec (Łuck)) dostało nagrody. W przypadku, gdy któryś z laureatów nie będzie mógł pojechać do Lublina, zamieni go uczestnik, który dostał nagrodę.

Ze względu na to, że w tym roku konkurs odbywał się w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza, Konsulat Generalny RP w Łucku ufundował specjalną nagrodę za interpretację utworów Czesława Miłosza. Otrzymała ją Ulana Muzyczenko.

Niektórzy uczestnicy biorą udział w zmaganiach recytatorskich już nie po raz pierwszy. Na przykład Anna Muzyka – studentka czwartego roku na Wołyńskim Uniwersytecie – uczestniczyła w konkursie już po raz trzeci i już dwa razy jeździła do Lublina na Polsko – Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa. Jak ona sama zaznaczyła, mimo ogromnego doświadczenia bardzo się denerwowała przed konkursem. Ale to nie przeszkodziło jej w tym roku znowu, już po raz trzeci, zostać laureatką.

Wszyscy uczestnicy oraz ich nauczyciele przygotowujący ich do konkursu, otrzymali prezenty (książki, płyty z nagraniem warsztatów sztuki aktorskiej i materiały informacyjne o Lublinie) oraz nagrody Centrum Kultury w Lublinie, Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku oraz Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

 

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie, celem którego jest m.in. integracja Polaków i Ukraińców w obu krajach, odbywa się w Łucku od 2008 roku. Został on częścią Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej, który od 2006 roku jest przeprowadzany przez Centrum Kultury w Lublinie. Wskutek tego, że ten konkurs zaczęto przeprowadzać na Ukrainie, w Polsce ma miejsce międzynarodowy finał tych konkursów pod tytułem Polsko – Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa. Po raz pierwszy takie spotkania odbyły się w Lublinie w roku 2008. W międzynarodowym finale uczestniczą zwycięzcy Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej.

Autorem idei i koncepcji przeprowadzenia tych konkursów recytatorskich jest Anna Krawczyk – kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie oraz komisarz Polsko – Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa. Idea Anny Krawczyk dotycząca przeprowadzenia tych zmagań na Ukrainie oraz organizowania międzynarodowego finału jeszcze w 2007 roku znalazła wsparcie Natalii Katrencikovej (wówczas jeszcze Medwedczuk), której stale pomaga w organizacji wszystkich edycji konkursu Sofia Mular. Natalija Katrencikova i Sofia Mular – to wykładowcy w Wołyńskim Instytucie Ekonomii i Zarządzania.

Pierwszy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie odbył się 22. kwietnia 2008 roku w Wołyńskim Instytucie Ekonomii Zarządzania. Uczestniczyło w nim 24 osoby, wszystkie były z Łucka. Pierwsza edycja konkursu została przeprowadzona wyłącznie dzięki entuzjazmowi i zainteresowaniu uczestników i organizatorów bez żadnego wsparcia finansowego zewnątrz. Dojazd ukraińskich uczestników na międzynarodowy finał w Lublinie, ich zakwaterowanie i wyżywienie w Polsce finansowało Centrum Kultury w Lublinie. Już w następnym roku dzięki bardziej aktywnemu wsparciu konkursu ze strony Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku i bezpośredniemu zaangażowaniu prezesa towarzystwa pani Niny Porębskiej udało się nawiązać współpracę z Konsulatem Generalnym RP w Łucku, co umożliwiło wsparcie finansowe z jego strony.

Świadectwem tego, że Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie już znalazł swoje miejsce w życiu kulturalnym Łucka jest stałe wzrost liczby uczestników z innych obwodów oraz ogólnej liczby uczestników konkursu oraz podniesienie poziomu sztuki aktorskiej występujących.

Natalija KATRENCIKOVA, Natalia DENYSIUK
{gallery}24.03.2011/prosvita{/gallery}