Artykuły
  • Register

22 maja b.r. odbyło się uroczyste otwarcie oddziału Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej w rejonie rożyszczeńskim. Jest to już piąty oddział stowarzyszenia, które ma swoje ośrodki w Beresteczku, Horochowie, Maniewiczach i Lubieszowie.

Inicjatorem i głównym inspiratorem odrodzenia oddziału, który po raz pierwszy został stworzony prawie 20 lat temu (później oddział zaprzestał swojej działalności) był ksiądz-proboszcz kanonik Roman Burnik. Pomagała mu w tym pani Olga Sachaszczyk, która zrealizowała ideę i stanęła na czele odnowionego oddziału stowarzyszenia.

Na uroczystej mszy, która z okazji otwarcia oddziału odbyła się w kościele Przemienienia Pańskiego w Rożyszczu, obecni byli: Konsul Generalny RP w Łucku Tomasz Janik, Prezydent Miasta Rożyszcze Afgan Alijew, dyrektor ogólnokształcącej szkoły nr 2 w m. Rożyszcze Olga Pyroganycz, przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej na czele z prezesem Walentym Wakolukiem, parafianie i przedstawiciele polskiej społeczności z regionu.

Po nabożeństwie odbyło się otwarcie siedziby oddziału, która znajduje się na plebanii. Wszystkich obecnych przywitali Konsul Generalny RP w Łucku, Prezydent Miasta i inni. Szczególnie uroczyście brzmiały słowa powitania wypowiedziane przez najstarszą przedstawicielkę polskiej społeczności Rożyszcza, Irenę Syśko, która prawie 20 lat temu znalazła się wśród pierwszych założycieli oddziału polskiego stowarzyszenia w mieście. Uroczystościom towarzyszyły ludowe i patriotyczne polskie i ukraińskie pieśni w wykonaniu chóru „Luceoria”, który działa przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej.

W tym samym dniu w ogólnokształcącej szkole № 2 w m. Rożyszcze została otwarta klasa języka polskiego i podpisana umowa o współpracy między szkołą i Stowarzyszeniem Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej. Uczniowie przeprowadzili dla obecnych prezentację pracy działającego przy szkole Euroklubu.

MW