Artykuły
  • Register
kwietnia w Łuckim Gimnazjum № 4 imienia Modesta Lewickiego odbył się konkurs recytatorski poezji polskiej, poświęcony 100-nej rocznicy urodzenia poety Czesława Miłosza. Wzięli w nim udział uczniowie z Łucka, Beresteczka, Zdołbunowa, Dubna, Kowla, Równego i Maniewicz, z miejscowości, w których nauka języka polskiego odbywa się w szkołach ogólnokształcących i szkółkach niedzielnych.

W Łucku są to szkoły - 1, 4, 7, 10, 14, 18, 21, 25 oraz dwa stowarzyszenia kultury polskiej: im. Tadeusza Kościuszki i im. Ewy Felińskiej. Konkurs odbył się po raz dziesiąty. W międzyczasie renoma konkursu podniosła się, zyskał pod względem jakościowym i organizacyjnym. W pierwszej odsłonie wzięło udział 20 młodych recytatorów, obecnie liczba ta przekracza ponad 60.

Uczestników konkursu powitał Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Tomasz Janik, członek Wydziału Oświaty Rady Miejskiej Łucka О. P. Czuchnowa і dyrektor gimnazjum О. А. Myszkowec.

Zgodnie z zasadami konkursu uczestników podzielono na dwie kategorie wiekowe: 10 – 13 i 14 – 16 lat. Każdy miał 5 minut na to, żeby zarecytować dwa wiersze: jeden autorstwa Miłosza, drugi – według wyboru. Obecni mieli możliwość usłyszeć poezje zarówno  jubilata, jak i Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, Bolesława Leśmiana, Antoniego Słonimskiego, Jana Brzechwy, Jana Siwka i innych.

Wysoki poziom uczestników konkursu skłonił jury do przyznania wielu wyróżnień. Wśród młodszych I miejsce wywalczyli Jana Malowana (m. Równe), Іwan Аrtyszczuk (Szkoła Nr 10); ІІ – Anna Negodiuk (Gimnazjum Nr 4), Wiktoria Szpak (Gimnazjum Nr 14), Daryna Zubczyk (Szkoła Nr 5); ІІІ miejsce – Аntoni Міszczuk (Gimnazjum Nr 4), Iwanna Czernysz (m. Beresteczko), Julia Naumczuk (Gimnazjum Nr 4), Daryna Kowalczuk (Gimnazjum Nr 5); poza tym za wyjątkową interpretację zostali wyróżnieni: Jarosława Wowczok (Szkoła Nr 10), Каrina Gławacka (Szkoła Nr 7), Daryna Jaremczuk (m. Równe) і Bogdan Konowaluk (Szkoła Nr 1). Wśród starszych І miejsce zdobyła Маria Аndruchina (m. Dubno) i Anastazja Gajdar (Szkoła Nr 1); ІІ miejsce przypadło w udziale Anastazji Kryśkowej (Stowarzyszenie im. Таdeusza Коściuszki), Marianie Teluczyk (Gimnazjum Nr 14), Anastazji Nikołajewej (Szkoła Nr 1); ІІІ miejsce wywalczyli: Таras Marunczak (Stowarzyszenie im. Ewy Felińskiej), Теtiana Danyluk (m. Коwel), Natalia Kinach (m. Zdołbunow); wyróżnienia otrzymali: Оleg Red’ko (m. Маniewicze), Zinajida Gałaniuk (m. Równe) i Аla Fesiuk.

Wśród 23 nagrodzonych najwięcej zwycięzców (po cztery) było wśród uczniów 1 і 4 szkoły. Uczniowie z Równego zdobyli 3 nagrody, jedna trafiła do ucznia ze szkoły w Dubnem. Gimnazjum Nr 14 i Szkoła Nr 10 otrzymały po 2 dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania, książki i słodycze.

Obecni na konkursie poloniści, jak zwykle uważnie obserwowali „swoich” uczestników. Według nich, w przyszłości należy zróżnicować repertuar, a także zaprosić do konkursu studentów szkół zawodowych, w których uczą się  języka polskiego, uczestników z innych miast poczęstowano chociaż by herbatą. Zaproponowano, aby uczestnikom z innych miast zagwarantowano wyżywienie.

Przedsięwzięcie kulturalne odbyło się dzięki entuzjazmowi polonistów  pod kierownictwem S. О. Zinczuk. Wołyńskie dzieci miały okazję zademonstrować swoje zdolności, talenty i znajomość języków obcych. To przykład na to, jak można rozwijać i wychowywać dzieci w oparciu o ogólnoludzkie osiągnięcia.

 

Аnna КАRASZCZUK