Artykuły
  • Register

Carne

Obwód wołyński bezpośrednio graniczący z Polską ma już wiele różnych projektów współpracy w branży gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej i naukowej.

Przyjemnie stwierdzić, że na polu współpracy działają nie tylko “starzy”, ale też nowi gracze. Na przykład Wołyńskie Technikum NUTS (Narodowego Uniwersytetu Technologii Spożywczych – przyp.autor) aktywnie współpracuje z polskimi uczelniami.

Ostatnio zostało podpisanych kilkanaście umów o współpracy edukacyjnej, naukowej i pedagogicznej oraz wymianie uczniów z Zespołem Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Współpracy Interkulturowej “Gałązka Oliwna”. Dyrekcja Technikum ma zamiar wkrótce rozpocząć też współpracę z Zespołem Szkół Rolniczych CKP w Bujnach niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego.

Po podpisaniu umów już zostało realizowanych kilka projektów. Mianowicie odbyła się wymiana uczniów studiujących hotelarstwo w celu praktyki. Polscy studenci uczyli się i praktykowali, przebywając w Łucku, a wołyńscy – udali się do miasta Rzeszowa, gdzie pracowali jako recepcjoniści w najlepszych hotelach miasta.

Studenci mieli możność zbadania turystycznej infrastruktury sąsiedniego kraju, oprócz tego nasi praktykanci poprawili swój język polski, pracując w obcym językowym środowisku. Obie grupy podczas pobytu za granicą miało wiele wycieczek i wyjazdów.

Medali

Studenci Wołyńskiego Technikum NUTS wzięło udział w zawodach fachowych. Tak – 20.-22. maja 2011 r. w Rzeszowie odbył się VI Europejski Konkurs Kulinarny, w którym zespół Wołyńskiego Technikum zdobył trzecie miejsce. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie przy pomocy Stowarzyszenia Wspierania Młodych Talentów „Łowcy Pereł” w trakcie V Międzynarodowych Targów Ekogala - 2011. Ciekawym jest fakt, że podstawowym warunkiem było wykorzystanie produktów ekologicznych, ponieważ głównym tematem konkursu był temat – “Ekologiczny smak”.

Wołyński zespół po raz pierwszy uczestniczył w konkursie. Jednak mimo udziału wielu doświadczonych uczestników z różnych krajów europejskich (Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina), wykorzystania nowoczesnych urządzeń technologicznych i nietypowych składników, zajął honorowe trzecie miejsce.

Oleksa ROGOZA