Artykuły
  • Register

450px-Taras_Szewczenko_Warszawa_04

Już od półtora setki lat nie bije serce Wielkiego Kobziarza – Tarasa Szewczenki. Jednak on nadal pozostaje najbardziej znanym Ukraińcem nie tylko w naszym kraju, lecz też daleko poza granicami naszego kontynentu. Urodzony jako najemnik, w swojej duszy nigdy nie był niewolnikiem, a kiedy dorósł, uczył i dalej uczy w swoich utworach, jak nie być niewolnikiem.

Dużą szansę na odrodzenie w postaci skromnego, ale wybitnego Tarasa Szewczenki uzyskali Ukraińcy w czasie moralnego, duchowego i narodowego załamania się w połowie ХІХ wieku. Twórczość geniusza spowodowała nie mniejszy według swego znaczenia i potencjału rewolucyjnego przewrót, aniżeli średniowieczne bohaterskie czyny Kozaków w walce o niepodległość lub pierwsze próby nowoczesnej ukraińskiej państwowości z lat 1917-1920. Wymieniając etapy rozwoju ukraińskiej niepodległości, zaczynając jeszcze od czasów książęcych, poprzez szereg zbrojnych powstań i przewrotów rewolucyjnych, zdecydowanie postawimy zjawisko romantyzmu w sztuce ukraińskiej, zwłaszcza twórczość Szewczenki. Pisarz odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu współczesnego języka ukraińskiego, w rozwoju literackiego skarbu naszego narodu. On stał się duchowym przywódcą milionów. Jego prorocze słowa nie na próżno padły błogosławionym ziarnem do serc prostych wieśniaków, robotników, inteligencji. Każdy wyczuwał w zwykłych, prostych słowach zachętę do działań, postępu, buntu...

Nu szczo b, zdawałosia, słowa...

Słowa ta hołosbilsz niczoho.

A serce bjetsia ożywa,

Jak jich poczuje!.. Znać, od Boga

I hołos toj, i ti słowa

Iduć miż ludy!

Wiersze Szewczenki stały się prawdziwym hymnem ukraińskiego odrodzenia. Słowo geniusza uczyniono bronią dla tysięcy Ukraińców, którzy wyostrzali i hartowali swoją nienawiść do wrogów wszystkiego, co ukraińskie.

Nie ulega wątpliwości, że półtoraset lat temu naród nie posiadający własnego państwa miał Przywódcę. Obecnie natomiast jesteśmy niepodległymi państwowo, jednak nie mamy Przewodnika. Historia udowadnia, że swego Nauczyciela mamy szukać nie w polityce.  Warto poszukać go wśród ludzi o wysokim stopniu inteligencji, mocy moralnej i patriotycznej. Przykro, że takie osoby rodzą się raz na kilka wieków. Potężny dar posiadają ci, którzy w proroczych słowach napisanych dawno temu potrafią odczytać pilne apele współczesności. Podnieść się z kolan to nie jest takie proste, jeszcze trudniej po raz drugi na nie uklęknąć. Wierzę w to, że naród, który miał takich duchowych przywódców jak Szewczenko, ma szansę na rozwój, walkę z wrogami, którzy są znani lub nieznani.

Znaczącym pozostaje ten fakt, że najważniejsza nagroda Ukrainy, która corocznie jest przyznawana artystom naszego kraju, nosi imię Tarasa Szewczenki. W bieżącym 2011 roku w dziedzinie literatury zwycięstwo odniósł Wasyl Szklar za powieść „Czarna wrona”, która traktuje o ofiarności, bohaterskich wyczynach i wzorowym patriotyzmie ukraińskiej młodzieży na początku ubiegłego wieku. Szklar potrafił zadziwić ogromem zebranego materiału i jego opracowaniem literackim. Znamiennym jest to, iż na początku marca, przed wręczeniem nagrody, napisał otwarty list do prezydenta Janukowycza, w którym prosił o niewręczanie mu nagrody Szewczenki dopóty, dopóki na czele Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy będzie stał Dmytro Tabacznyk. To wydarzenie jest czymś nadzwyczajnym dla dzisiejszych Ukraińców i można to uznać jako dobry przykład do naśladowania. Wygląda na to, że dotychczas żadne korzyści finansowe nie są w stanie zaćmić prawdziwych ideałów, których nauczał nas Kobziarz. Co więcej, ideały Szewczenki, za które on poświęcił swe życie, nadal żyją w jego potomkach. Bić się w piersi przyozdobione w wyszywanki o żółto-błękitnych krzyżykach może każdy, a ujawnić własny protest  nie wszyscy potrafią.

Wiktor JARUCZYK