Artykuły
  • Register

002_lotr

7 kwietnia 2011 roku członkowie Polskiego Kółka Literackiego prezentowali studenckiej młodzieży Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki kompozycję literacko-artystyczną «Zapoznanie się z Miłoszem».

Panuje chaos artystyczny, brzmi jazz, przyćmiona kolorowa palitra dekoracyjna stwarza iluzję czarno-białej rzeczywistości, jak na starych zdjęciach. Właśnie taką przyjemną atmosferę stworzyli członkowie Polskiego Kółka Literackiego w celu zapoznania gości imprezy z postacią Czesława Miłosza.

Kompozycja literacko-artystyczna, zaprezentowana przez młodych ludzi, została oparta na subiektywnych wrażeniach «zapoznania się» z Miłoszem. Widocznym było pragnienie odstąpienia od ustalonych stereotypów, ominięcia standardowych wiadomości o autorze, zrozumienia światopoglądu mistrza, który był «niezwykłym człowiekiem, przekraczającym ramy społecznych przedstawień o osobistości poety».

Postanowiliśmy dowiedzieć się, jakim jest Czesław Miłosz dla jednej z uczestniczek imprezy Mariany Kowalczuk.

- Ten człowiek był świadkiem ХХ wieku: przeżył dwie wojny światowe, odczuł na sobie gniot władz totalitarnych, był wymuszony do pozostawienia ziemi ojczystej i emigracji na obczyznę. Właśnie z tego powodu jego świat poetycki jest złożony i wypełniony rozważaniami filozoficznymi. Jego wiersze są pozbawione nadmiaru ekspresji i patosu, jednakże odzwierciedlają rzeczywisty obraz duszy ludzkiej – podzieliła się swoimi rozważaniami nasza rozmówczyni.

Podczas prezentacji kompozycji literacko-artystycznej były recytowane zarówno wiersze poety, jak również utwory prozatorskie polskiego pisarza. Należy zauważyć, że dzieła literackie recytowano w różnych językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Występom uczestników towarzyszyła muzyka i slajdy wideo, co wzbogacało odbiór kompozycji. Wszyscy uczestnicy Kołka Literackiego, a zwłaszcza: Anna Szepeluk, Kateryna Tesluk, Iryna Żownir, Mariana Kowalczuk, Anna Jaroszczuk, Jana Capuk, Lubow Tereszko, Hałyna Suchoruka, Oksana Tataryn i Nazar Szumczuk, uniesieni siłą talentu poetyckiego Czesława Miłosza, obiecali kontynuować tradycję spotkań artystycznych poświęconych polskim artystom.

Kółko Literackie działa przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej. Jego uczestnicy są studentami Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki.

- Pomysł założenia tego studium literackiego powstał nie sporadycznie. „Codzienność z wykładami szybko zmęczy, pojawiło się więc pragnienie wyrażenia siebie twórczego – dzielą się historią powstania kółka jego członkowie – Dowiedziawszy się, że rok 2011 jest Rokiem Czesława Miłosza, postanowiliśmy głębiej poznać jego twórczość i przedstawić ją szerszemu audytorium”.

Iryna ŻOWNIR

zdjęcia Wołodymyra CHOMYCZA

{gallery}21.04.2011/milosz{/gallery}