Artykuły
  • Register

2c76f2e814_181458Zaczynając od 2005 roku na Ukrainie 22 listopada oficjalnie obchodzi się Dzień Wolności. Mimo że słowa te niosą w sobie pewien patos, wolność dla mieszkańców Ukrainy teraz jest chyba jedynym czynnikiem,  który ich jednoczy. Mimo różnic politycznych, religijnych, etnicznych, językowych – wszyscy bez wyjątku pragną wolności we własnym wyborze, wypowiedziach, przekonaniach, działaniach.

W drodze do wolności każdy naród europejski przeszedł trudny okres kształtowania się. Ukraina miała własną drogę do wolności. Mimo ogłoszenia niepodległości w 1991 roku nie każdy obywatel naszego państwa czuł się wolnym. Przełom nastąpił w 2004 roku, kiedy ludzie zademonstrowali, że pragną bronić swojego prawa do wolności. Pomarańczowa rewolucja dla większości Ukraińców to nie zwycięstwo pewnych politycznych sił, to zwycięstwo własnej godności, prawo do demokracji i narodowej tożsamości.

W tym roku szósta rocznica Majdanu minęła bez szczególnych uroczystości. Przeciwnie –  główny plac kraju znowu zebrał tych, kto jest niezadowolony z działalności urzędników i posłów. Jednak nasze pokolenie nigdy nie zapomni tych podniosłych dni na mrozie, kiedy kształtowało się, hartowało się nowe ukraińskie cywilizowane społeczeństwo. Kiedyś eks-prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko powiedział: «Wolność to nie jest to, co tobie podarowali, wolność to jest to, czego nie możesz oddać».

Pragnienie wolności ukształtowało współczesnego Ukraińca – mieszkańca nowego europejskiego państwa. Spróbowawszy wolnego powietrza, taki człowiek już nigdy nie odda swojej Wolności nikomu.

 

MW